Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Panme điện tử đo ngoài


Panme điện tử đo ngoài 0-25mm x 0.001 293-821-30
Panme điện tử đo ngoài 0-25mm x 0.001 293-821-30
Mã hàng : 293-821-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 3-4inch/75-100mm x 0.001mm 293-343-30
Panme điện tử đo ngoài 3-4inch/75-100mm x 0.001mm 293-343-30
Mã hàng : 293-343-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 2-3inch/50-75mm x 0.001mm 293-342-30
Panme điện tử đo ngoài 2-3inch/50-75mm x 0.001mm 293-342-30
Mã hàng : 293-342-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo ngoài điện tử 1-2inch/25-50mm x 0.001mm 293-341-30
Panme đo ngoài điện tử 1-2inch/25-50mm x 0.001mm 293-341-30
Mã hàng : 293-341-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 0-1inch/0-25mmx0.00xmm 293-340-30
Panme điện tử đo ngoài 0-1inch/0-25mmx0.00xmm 293-340-30
Mã hàng : 293-340-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 3-4 inch/75-100mm x 0.001mm 293-333-30
Panme điện tử đo ngoài 3-4 inch/75-100mm x 0.001mm 293-333-30
Mã hàng : 293-333-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 2-3inch/50-75mm x 0.001mm 293-332-30
Panme điện tử đo ngoài 2-3inch/50-75mm x 0.001mm 293-332-30
Mã hàng : 293-332-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo ngoài điện tử 1-2 inch /25-50mm x 0.001mm 293-331-30
Panme đo ngoài điện tử 1-2 inch /25-50mm x 0.001mm 293-331-30
Mã hàng : 293-331-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 0-1Panme điện tử đo ngoài 0-1inch/0-25mm x 0.001 293-330-30
Panme điện tử đo ngoài 0-1Panme điện tử đo ngoài 0-1inch/0-25mm x 0.001 293-330-30
Mã hàng : 293-330-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 200-225mm (IP65) 293-254-30
Panme điện tử đo ngoài 200-225mm (IP65) 293-254-30
Mã hàng : 293-254-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 175-200mm x 0.001 293-253-30
 Panme điện tử đo ngoài 175-200mm x 0.001 293-253-30
Mã hàng : 293-253-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 150-175mm x 0.001mm 293-252-30
Panme điện tử đo ngoài 150-175mm x 0.001mm 293-252-30
Mã hàng : 293-252-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 125-150mm x 0.001mm 293-251-30
Panme điện tử đo ngoài 125-150mm x 0.001mm 293-251-30
Mã hàng : 293-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 100-125mm x 0.001mm 293-250-30
Panme điện tử đo ngoài 100-125mm x 0.001mm  293-250-30
Mã hàng : 293-250-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 75-100mm/0.001mm 293-243-30
Panme điện tử đo ngoài 75-100mm/0.001mm 293-243-30
Mã hàng : 293-243-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 50-75mm/0.001mm 293-242-30
Panme điện tử đo ngoài 50-75mm/0.001mm 293-242-30
Mã hàng : 293-242-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 25-50mm/0.001mm 293-241-30
Panme điện tử đo ngoài 25-50mm/0.001mm 293-241-30
Mã hàng : 293-241-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 0-25mm/0.001mm 293-240-30
Panme điện tử đo ngoài 0-25mm/0.001mm 293-240-30
Mã hàng : 293-240-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 75-100mm /0.001mm (SPC) 293-233-30
Panme điện tử đo ngoài 75-100mm /0.001mm (SPC) 293-233-30
Mã hàng : 293-233-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 50-75mm/0.001mm (SPC) 293-232-30
Panme điện tử đo ngoài 50-75mm/0.001mm (SPC) 293-232-30
Mã hàng : 293-232-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 25-50mm/0.001mm (SPC) 293-231-30
Panme điện tử đo ngoài 25-50mm/0.001mm (SPC) 293-231-30
Mã hàng : 293-231-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo ngoài điện tử 0-25mm/0.001mm (SPC) 293-230-30
Panme đo ngoài điện tử 0-25mm/0.001mm (SPC) 293-230-30
Mã hàng : 293-230-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 25-50mm/1-2 inch x0.001mm 293-186-30
Panme điện tử đo ngoài 25-50mm/1-2 inch x0.001mm 293-186-30
Mã hàng : 293-186-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 0-25mm/0-1inch x0.001mm 293-185-30
Panme điện tử đo ngoài 0-25mm/0-1inch x0.001mm 293-185-30
Mã hàng : 293-185-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo nhanh 25-50mm/0.001mm 293-146-30
Panme điện tử đo nhanh 25-50mm/0.001mm 293-146-30
Mã hàng : 293-146-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo nhanh 0-25mm/0.001mm 293-145-30
Panme điện tử đo nhanh 0-25mm/0.001mm 293-145-30
Mã hàng : 293-145-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo nhanh 25-50mm/0.001mm 293-141-30
Panme điện tử đo nhanh 25-50mm/0.001mm 293-141-30
Mã hàng : 293-141-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo nhanh 0-25mm/0.001mm 293-140-30
Panme điện tử đo nhanh 0-25mm/0.001mm 293-140-30
Mã hàng : 293-140-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo ngoài 0-25mm (0.0001mm) 293-100-10
Panme điện tử đo ngoài 0-25mm (0.0001mm) 293-100-10
Mã hàng : 293-100-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác