Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Panme đo ngoài số đếm


Thước panme chỉ thị số 50-75mm x 0.001mm 193-113
Thước panme chỉ thị số 50-75mm x 0.001mm 193-113
Mã hàng : 193-113
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo ngoài hiển thị số 25-50mm x 0.001mm 193-112
Panme đo ngoài hiển thị số 25-50mm x 0.001mm 193-112
Mã hàng : 193-112
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo ngoài hiển thị số 0-25mm x 0.001mm 193-111
Panme đo ngoài hiển thị số 0-25mm x 0.001mm 193-111
Mã hàng : 193-111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo ngoài hiển thị số 25-50mm x 0.01mm 193-102
Panme đo ngoài hiển thị số 25-50mm x 0.01mm 193-102
Mã hàng : 193-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo ngoài hiển thị số 0-25mm x 0.01mm 193-101
Panme đo ngoài hiển thị số 0-25mm x 0.01mm 193-101
Mã hàng : 193-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác