Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Panme đo sâu


Panme đo sâu điện tử 0-/6 inch 150mm x 0.001mm 329-350-30
Panme đo sâu điện tử 0-/6 inch 150mm x 0.001mm  329-350-30
Mã hàng : 329-350-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu điện tử 0-150mm x 0.001mm 329-250-30
Panme đo sâu điện tử 0-150mm x 0.001mm 329-250-30
Mã hàng : 329-250-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-300mm / 0.01 (Đế đo 63.5mm) 129-152
Panme đo sâu 0-300mm / 0.01 (Đế đo 63.5mm) 129-152
Mã hàng : 129-152
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01(Đế đo 101.6mm) 129-116
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01(Đế đo 101.6mm) 129-116
Mã hàng : 129-116
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-112
Panme đo sâu 0-150mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-112
Mã hàng : 129-112
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-100mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-111
Panme đo sâu 0-100mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-111
Mã hàng : 129-111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-75mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-110
Panme đo sâu 0-75mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-110
Mã hàng : 129-110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-50mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-109
Panme đo sâu 0-50mm x 0.01(Đế đo 63.5mm) 129-109
Mã hàng : 129-109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01( Đế đo 101.6mm) 128-102
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01( Đế đo 101.6mm) 128-102
Mã hàng : 128-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01( Đế đo 63.5mm) 128-101
Panme đo sâu 0-25mm x 0.01( Đế đo 63.5mm) 128-101
Mã hàng : 128-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác