Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Panme đo trong


Panme cơ đo trong dạng ống nối 50-1500mm 137-205
Panme cơ đo trong dạng ống nối 50-1500mm 137-205
Mã hàng : 137-205
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme cơ đo trong dạng ống nối 50-1000mm 137-204
Panme cơ đo trong dạng ống nối 50-1000mm 137-204
Mã hàng : 137-204
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo trong dạng ống nối 50-500mm x 0.01 137-203
Panme đo trong dạng ống nối 50-500mm x 0.01 137-203
Mã hàng : 137-203
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo trong dạng ống nối 50-300mm x 0.01 137-202
Panme đo trong dạng ống nối 50-300mm x 0.01 137-202
Mã hàng : 137-202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo trong dạng ống nối 50-150mm x 0.01 137-201
Panme đo trong dạng ống nối 50-150mm x 0.01 137-201
Mã hàng : 137-201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo trong điện tử 1-2 inch/25-50mm x 0.001 345-351-30
Panme đo trong điện tử 1-2 inch/25-50mm x 0.001 345-351-30
Mã hàng : 345-351-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo trong điện tử 0.2-1.2 inch/5-30mm x 0.01mm 345-350-30
Panme đo trong điện tử 0.2-1.2 inch/5-30mm x 0.01mm 345-350-30
Mã hàng : 345-350-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo trong 25-50mm 345-251-30
Panme điện tử đo trong 25-50mm 345-251-30
Mã hàng : 345-251-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme điện tử đo trong 5-30mm 345-250-30
Panme điện tử đo trong 5-30mm 345-250-30
Mã hàng : 345-250-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo trong cơ khí175-200mm x 0.01 145-192
Panme đo trong cơ khí175-200mm x 0.01 145-192
Mã hàng : 145-192
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo trong cơ khí 150-175mm x 0.01 145-191
Panme đo trong cơ khí 150-175mm x 0.01 145-191
Mã hàng : 145-191
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo trong cơ khí 125-150mm x 0.01 145-190
Panme đo trong cơ khí 125-150mm x 0.01 145-190
Mã hàng : 145-190
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo trong cơ khí 100-125mm x 0.01 145-189
Panme đo trong cơ khí 100-125mm x 0.01 145-189
Mã hàng : 145-189
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo trong cơ khí 75-100mm x 0.01 145-188
Panme đo trong cơ khí 75-100mm x 0.01 145-188
Mã hàng : 145-188
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo trong cơ khí 50-75mm x 0.01 145-187
Panme đo trong cơ khí 50-75mm x 0.01 145-187
Mã hàng : 145-187
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo trong cơ khí 25-50mm x 0.01 145-186
Panme đo trong cơ khí 25-50mm x 0.01 145-186
Mã hàng : 145-186
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panme đo trong cơ khí 5-30mm x 0.01 145-185
Panme đo trong cơ khí 5-30mm x 0.01 145-185
Mã hàng : 145-185
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác