Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Thước đo cao


Thước đo cao điện tử 0-600mm Mitutoyo 192-614-10
Thước đo cao điện tử 0-600mm Mitutoyo 192-614-10
Mã hàng : 192-614-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo cao điện tử 0-300mm x 0.01 192-613-10
Thước đo cao điện tử 0-300mm x 0.01 192-613-10
Mã hàng : 192-613-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo cao điện tử 0-600mm/24 inch x 0.01 570-314
Thước đo cao điện tử 0-600mm/24 inch x 0.01  570-314
Mã hàng : 570-314
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo cao điện tử 0-300mm/12 inch x 0.01 570-312
Thước đo cao điện tử 0-300mm/12 inch x 0.01 570-312
Mã hàng : 570-312
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo cao đồng hồ 0-600mm x 0.01 192-132
Thước đo cao đồng hồ 0-600mm x 0.01 192-132
Mã hàng : 192-132
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo cao đồng hồ 0-450mm x 0.01 192-131
Thước đo cao đồng hồ 0-450mm x 0.01  192-131
Mã hàng : 192-131
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo cao đồng hồ 0-300mm x 0.01 192-130
Thước đo cao đồng hồ 0-300mm x 0.01 192-130
Mã hàng : 192-130
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo cao cơ khí 0-600mm x 0.01 514-106
Thước đo cao cơ khí 0-600mm x 0.01 514-106
Mã hàng : 514-106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo cao cơ khí 0-450mm x 0.01 514-104
Thước đo cao cơ khí 0-450mm x 0.01 514-104
Mã hàng : 514-104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo cao cơ khí 0-300mm x 0.01 514-102
Thước đo cao cơ khí 0-300mm x 0.01 514-102
Mã hàng : 514-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác