Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Thước đo độ dày


Thước đo độ dày điện tử 0-12mm bỏ túi 700-119-30
Thước đo độ dày điện tử 0-12mm bỏ túi 700-119-30
Mã hàng : 700-119-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ điện tử đo dày 0-12mm (0-0.47 inch) 547-400S
Đồng hồ điện tử đo dày 0-12mm (0-0.47 inch) 547-400S
Mã hàng : 547-400S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ điện tử đo dày 0-12mm/0.001 547-401
Đồng hồ điện tử đo dày 0-12mm/0.001 547-401
Mã hàng : 547-401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo độ dày điện tử 0-10mm/0.01mm 547-321
Thước đo độ dày điện tử 0-10mm/0.01mm 547-321
Mã hàng : 547-321
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo độ dày điện tử 0-0.4 inch/0-10mm 547-300S
Thước đo độ dày điện tử 0-0.4 inch/0-10mm 547-300S
Mã hàng : 547-300S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo độ dày điện tử 0-10mm/0.01mm 547-301
Thước đo độ dày điện tử 0-10mm/0.01mm 547-301
Mã hàng : 547-301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo chiều dày 0-20mm x 0.01mm 7323
Đồng hồ đo chiều dày 0-20mm x 0.01mm 7323
Mã hàng : 7323
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo độ dày 0-10mm/0.01mm (120mm) 7321
Đồng hồ đo độ dày 0-10mm/0.01mm (120mm) 7321
Mã hàng : 7321
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo chiều dày 0-1mm x 0.001mm 7327
Đồng hồ đo chiều dày 0-1mm x 0.001mm 7327
Mã hàng : 7327
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo độ dày 0-10mmx0.01mm 7301
Đồng hồ đo độ dày 0-10mmx0.01mm 7301
Mã hàng : 7301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác