Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Thước đo góc, khối V chuẩn, Nivo cân máy


Nivo khung 200x44x200mmx0.02mm/m 960-703
Nivo khung 200x44x200mmx0.02mm/m 960-703
Mã hàng : 960-703
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nivo thanh 200x44x38.2mmx0.02mm/m 960-603
Nivo thanh 200x44x38.2mmx0.02mm/m 960-603
Mã hàng : 960-603
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nivo cân bằng điện tử 0.01° Pro3600 950-318
Nivo cân bằng điện tử 0.01° Pro3600 950-318
Mã hàng : 950-318
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nivo cân bằng điện tử 0.1° Pro360 950-317
Nivo cân bằng điện tử 0.1° Pro360 950-317
Mã hàng : 950-317
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khối V từ tính (2 cái/bộ) 181-947
Khối V từ tính (2 cái/bộ) 181-947
Mã hàng : 181-947
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khối V với gá kẹp ɸmax = 2 inch (2 cái/bộ) 181-904-10
Khối V với gá kẹp ɸmax = 2 inch (2 cái/bộ) 181-904-10
Mã hàng : 181-904-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khối V với gá kẹp ɸmax = 25mm (2 cái/bộ) 181-902-10
Khối V với gá kẹp ɸmax = 25mm (2 cái/bộ) 181-902-10
Mã hàng : 181-902-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo góc vạn năng điện tử 300mm 187-502
Thước đo góc vạn năng điện tử 300mm 187-502
Mã hàng : 187-502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo góc vạn năng điện tử150mm 187-501
Thước đo góc vạn năng điện tử150mm 187-501
Mã hàng : 187-501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo góc vạn năng 150mm 187-907
Thước đo góc vạn năng 150mm 187-907
Mã hàng : 187-907
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo góc vạn năng 150/300mm 187-901
Thước đo góc vạn năng 150/300mm 187-901
Mã hàng : 187-901
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thước đo góc vuông 180-907B
Bộ thước đo góc vuông 180-907B
Mã hàng : 180-907B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác