Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Thước đo lỗ


Bộ đo lỗ điện tử 45-100mm x0.001mm 511-501
Bộ đo lỗ điện tử 45-100mm x0.001mm 511-501
Mã hàng : 511-501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đồng hồ đo lỗ 50-150mm x 0.01 (Lỗ bít) 511-427
Bộ đồng hồ đo lỗ 50-150mm x 0.01 (Lỗ bít) 511-427
Mã hàng : 511-427
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đồng hồ đo lỗ 35-60mm x 0.01 (Lỗ bít) 511-426
Bộ đồng hồ đo lỗ 35-60mm x 0.01 (Lỗ bít) 511-426
Mã hàng : 511-426
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đồng hồ đo lỗ 15-35mm x 0.01 (Lỗ bít) 511-425
Bộ đồng hồ đo lỗ 15-35mm x 0.01 (Lỗ bít) 511-425
Mã hàng : 511-425
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đồng hồ đo lỗ 35-60mm x 0.01 (Lỗ bít) 511-412
Bộ đồng hồ đo lỗ 35-60mm x 0.01 (Lỗ bít) 511-412
Mã hàng : 511-412
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thước đồng hồ đo lổ 35-60mm/0.001mm 511-722
Bộ thước đồng hồ đo lổ 35-60mm/0.001mm 511-722
Mã hàng : 511-722
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thước đồng hồ đo lổ 18-35mm/0.001mm 511-721
Bộ thước đồng hồ đo lổ 18-35mm/0.001mm 511-721
Mã hàng : 511-721
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đồng hồ đo lỗ 250-400mm x 0.01 511-716
Bộ đồng hồ đo lỗ 250-400mm x 0.01  511-716
Mã hàng : 511-716
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thước đo lỗ đồng hồ 160-250mm x 0.01mm 511-715
Bộ thước đo lỗ đồng hồ 160-250mm x 0.01mm 511-715
Mã hàng : 511-715
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đồng hồ đo lỗ 100-160mm x 0.01 511-714
Bộ đồng hồ đo lỗ 100-160mm x 0.01  511-714
Mã hàng : 511-714
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đồng hồ đo lỗ 50-150mm x 0.01 511-713
Bộ đồng hồ đo lỗ 50-150mm x 0.01 511-713
Mã hàng : 511-713
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đồng hồ đo lỗ 35-60mm x 0.01 511-712
Bộ đồng hồ đo lỗ 35-60mm x 0.01 511-712
Mã hàng : 511-712
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đồng hồ đo lỗ 18-35mm x 0.01 511-711
Bộ đồng hồ đo lỗ 18-35mm x 0.01 511-711
Mã hàng : 511-711
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đo lỗ 50-150mm ( không bao gồm đồng hồ) 511-703
Bộ đo lỗ 50-150mm ( không bao gồm đồng hồ) 511-703
Mã hàng : 511-703
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đo lỗ 35-60mm ( không bao gồm đồng hồ) 511-702
Bộ đo lỗ 35-60mm ( không bao gồm đồng hồ) 511-702
Mã hàng : 511-702
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đo lỗ 18-35mm ( không bao gồm đồng hồ) 511-701
Bộ đo lỗ 18-35mm ( không bao gồm đồng hồ) 511-701
Mã hàng : 511-701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đồng hồ đo lỗ 10-18.5mm x 0.01 511-204
Bộ đồng hồ đo lỗ 10-18.5mm x 0.01 511-204
Mã hàng : 511-204
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đồng hồ đo lỗ 6-10mm x 0.01 511-211
Bộ đồng hồ đo lỗ 6-10mm x 0.01 511-211
Mã hàng : 511-211
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác