Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Thước đo sâu


Thước đo sâu điện tử 0-8 inch/0-200mmx0.01mm 571-252-20
Thước đo sâu điện tử 0-8 inch/0-200mmx0.01mm 571-252-20
Mã hàng : 571-252-20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu điện tử 0-6 inch/0-150mmx0.01mm 571-251-20
Thước đo sâu điện tử 0-6 inch/0-150mmx0.01mm 571-251-20
Mã hàng : 571-251-20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu điện tử 0-12 inch/0-300mm x 0.01mm 571-213-10
Thước đo sâu điện tử 0-12 inch/0-300mm x 0.01mm 571-213-10
Mã hàng : 571-213-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu điện tử 0-8 inch/0-200mm x 0.01mm 571-212-30
Thước đo sâu điện tử 0-8 inch/0-200mm x 0.01mm 571-212-30
Mã hàng : 571-212-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu điện tử 0-6 inch/0-150mm x 0.01mm 571-211-30
Thước đo sâu điện tử 0-6 inch/0-150mm x 0.01mm 571-211-30
Mã hàng : 571-211-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu điện tử 0-200mmx0.01mm 571-203-20
Thước đo sâu điện tử 0-200mmx0.01mm 571-203-20
Mã hàng : 571-203-20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu điện tử 0-200mmx0.01mm 571-202-30
Thước đo sâu điện tử 0-200mmx0.01mm 571-202-30
Mã hàng : 571-202-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu điện tử 0-150mmx0.01mm 571-201-30
Thước đo sâu điện tử 0-150mmx0.01mm 571-201-30
Mã hàng : 571-201-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu cơ khí 0-300mm x 0.02 527-123
Thước đo sâu cơ khí 0-300mm x 0.02 527-123
Mã hàng : 527-123
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu cơ khí 0-200mm x 0.02 527-122
Thước đo sâu cơ khí 0-200mm x 0.02 527-122
Mã hàng : 527-122
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu cơ 150mm x 0.02 527-121
Thước đo sâu cơ 150mm x 0.02 527-121
Mã hàng : 527-121
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu cơ khí 0-300mm x 0.05 527-203
Thước đo sâu cơ khí 0-300mm x 0.05 527-203
Mã hàng : 527-203
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu cơ khí 0-200mm x 0.05 527-202
Thước đo sâu cơ khí 0-200mm x 0.05  527-202
Mã hàng : 527-202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo sâu cơ khí 0-150mm x 0.05 527-201
Thước đo sâu cơ khí 0-150mm x 0.05 527-201
Mã hàng : 527-201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác