Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Thước thẳng đo chiều dài


Thước lá 0-1000/40 inch bề rộng 15mm 182-309
Thước lá 0-1000/40 inch bề rộng 15mm 182-309
Mã hàng : 182-309
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá 0-500/20 inch bề rộng 15mm 182-307
Thước lá 0-500/20 inch bề rộng 15mm 182-307
Mã hàng : 182-307
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá 0-300/12 inch 182-305
Thước lá 0-300/12 inch 182-305
Mã hàng : 182-305
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá thép 200mm/8
Thước lá thép 200mm/8
Mã hàng : 182-303
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá 0-150/6 inch bề rộng 15mm 182-302
Thước lá 0-150/6 inch bề rộng 15mm 182-302
Mã hàng : 182-302
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá 0-450 bề rộng 19mm 182-251
Thước lá 0-450 bề rộng 19mm 182-251
Mã hàng : 182-251
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá 0-600 bề rộng 30mm 182-171
Thước lá 0-600 bề rộng 30mm 182-171
Mã hàng : 182-171
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá 0-450 bề rộng 30mm 182-151
Thước lá 0-450 bề rộng 30mm 182-151
Mã hàng : 182-151
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác