Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thương hiệu bosch

» Máy chà nhám


Máy cưa gỗ, cưa lọng GKS 190 185MM - 1400W
Máy cưa gỗ, cưa lọng GKS 190 185MM - 1400W
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám GEX 125-1AE 125MM - 250W
Máy chà nhám GEX 125-1AE 125MM - 250W
Mã hàng : Model:GEX 125-1AE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám GSS 2300 92 X 182MM
Máy chà nhám GSS 2300 92 X 182MM
Mã hàng : Model:GSS 2300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám GSS 1400 113 X 105MM
Máy chà nhám GSS 1400 113 X 105MM
Mã hàng : Model:GSS 1400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám GPO 950 180MM - 950W
Máy chà nhám GPO 950 180MM - 950W
Mã hàng : Model:GPO 950
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác