Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thương hiệu bosch

» Máy khoan động lực


Máy vặn ốc vít dùng pin GDX 18V- LI 6MM-18V
Máy vặn ốc vít dùng pin GDX 18V- LI 6MM-18V
Mã hàng : Model:GDX 18V- LI 6MM-18V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực dùng pin GBH 180LI 13MM -18V
Máy khoan  động lực dùng pin GBH 180LI 13MM -18V
Mã hàng : Model:GBH 180LI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực dùng pin GSB 140LI 12MM -14V
Máy khoan  động lực dùng pin GSB 140LI 12MM -14V
Mã hàng : Model:GSB 140LI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực dùng pin GSB 120 LI 10MM - 12V
Máy khoan  động lực dùng pin GSB 120 LI 10MM - 12V
Mã hàng : Model:GSB 120
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực GSB 20-2RE 20MM -800W
Máy khoan động lực GSB 20-2RE 20MM -800W
Mã hàng : Model:GSB 20-2RE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực GSB 13RE 13MM - 650W
Máy khoan động lực GSB 13RE 13MM - 650W
Mã hàng : Model:GSB 13RE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực GSB 13RE 13MM - 650W
Máy khoan động lực GSB 13RE 13MM - 650W
Mã hàng : Model:GSB 13RE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực GSB 550 ELECTRICIAN 13MM - 550W
Máy khoan động lực GSB 550 ELECTRICIAN 13MM - 550W
Mã hàng : Model:GSB 550
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực GSB 550 V 13MM - 550W
Máy khoan động lực GSB 550 V 13MM - 550W
Mã hàng : Model:GSB 550 V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực GSB 550 V19 13MM - 550W
Máy khoan động lực GSB 550 V19 13MM - 550W
Mã hàng : Model:GSB 550
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực GSB 10RE 10MM - 500W
Máy khoan động lực GSB 10RE 10MM - 500W
Mã hàng : Model:GSB 10RE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực GBH 2-18RE 18MM - 550W
Máy khoan động lực GBH 2-18RE 18MM - 550W
Mã hàng : Model:GBH 2-18RE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực GSB 20-2RE 20MM -800W
Máy khoan động lực GSB 20-2RE 20MM -800W
Mã hàng : Model:GSB 20-
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực GSB 16RE 16MM - 701W
Máy khoan động lực GSB 16RE 16MM - 701W
Mã hàng : Model:GSB 16RE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực GSB 13RE 13MM - 650
Máy khoan động lực GSB 13RE 13MM - 650
Mã hàng : Model: GSB 13RE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực GSB 550 13MM - 550W
Máy khoan động lực GSB 550 13MM - 550W
Mã hàng : Model:GSB 550
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan động lực GSB 10RE 10MM - 500W
Máy khoan động lực GSB 10RE 10MM - 500W
Mã hàng : Model:GSB 10RE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác