Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thương hiệu bosch

» Máy khoan sắt


Máy khoan sắt GBM 32-4 32MM - 1500W
Máy khoan sắt GBM 32-4 32MM - 1500W
Mã hàng : Model:GBM 32
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan sắt GBM 13RE 13MM - 500W
Máy khoan sắt GBM 13RE 13MM - 500W
Mã hàng : Model:GBM 13RE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan sắt GBM 10RE 10MM - 450W
Máy khoan sắt GBM 10RE 10MM - 450W
Mã hàng : Model:GBM 10RE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan sắt GBM 350 10MM - 350W
Máy khoan sắt GBM 350 10MM - 350W
Mã hàng : Model:GBM 350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan sắt GBM 6RE 6.5MM - 350
Máy khoan sắt GBM 6RE 6.5MM - 350
Mã hàng : Model:GBM 6RE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan sắt GBM 320 6.5MM - 320
Máy khoan sắt GBM 320 6.5MM - 320
Mã hàng : Model:GBM 320
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác