Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thương hiệu bosch

» Máy xịt rửa Áp lực


Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 160 2100W - 140bar
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 160 2100W - 140bar
Mã hàng : Model:AQUATAK 160 2100W
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 45-14X 2100W - 140ba
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 45-14X 2100W - 140ba
Mã hàng : Model:AQUATAK 45-14X 2100W
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 125 1500W - 125bar
 Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 125 1500W - 125bar
Mã hàng : Model:AQUATAK 125 1500W
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 120 1500W - 120ba
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 120 1500W - 120ba
Mã hàng : Model:AQUATAK 120 1500W
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 33-11 1300W - 110bar
Máy xịt rửa Áp lực AQUATAK 33-11 1300W - 110bar
Mã hàng : Model:AQUATAK 33-11
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác