Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» thương hiệu Fụjiya Japan

» Thước, đục, mũi khoan, lục giác, tua vít, kéo, búa đa năng


Bộ tuốc nơ vít chính xác (-) 1,8 4,0 (+) #00 #0 #1 NO.889
Bộ tuốc nơ vít chính xác (-) 1,8  4,0 (+) #00  #0 #1 NO.889
Mã hàng : NO.889
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuốc nơ vít chính xác (-) 4,0 3,0 (+) #0 NO.777
Bộ tuốc nơ vít chính xác (-) 4,0  3,0 (+) #0 NO.777
Mã hàng : NO.777
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuốc nơ vít chính xác (-) 1,2 1,8 2,3 (+) #0 #00 (x) 2,2 - 2,5 NO.620
Bộ tuốc nơ vít chính xác (-) 1,2  1,8  2,3 (+) #0  #00 (x) 2,2 - 2,5 NO.620
Mã hàng : NO.620
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa đa năng 180mm AMH-02
Búa đa năng 180mm AMH-02
Mã hàng : AMH-02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt cành 180mm AGS-037
Kéo cắt cành 180mm AGS-037
Mã hàng : AGS-037
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt cành 190mm AGS-039
Kéo cắt cành 190mm AGS-039
Mã hàng : AGS-039
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt cành 190mm AGS-035
Kéo cắt cành 190mm AGS-035
Mã hàng : AGS-035
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt cành 180mm AGS-025
Kéo cắt cành 180mm AGS-025
Mã hàng : AGS-025
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm nhọn 6 inch/150mm AR-150S
Kìm nhọn 6 inch/150mm AR-150S
Mã hàng : AR-150S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm nhọn 5 inch/125mm AR-125S
Kìm nhọn 5 inch/125mm AR-125S
Mã hàng : AR-125S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm nhọn mini 4.5 inch/110mm AR-110S
Kìm nhọn mini 4.5 inch/110mm AR-110S
Mã hàng : AR-110S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm nhọn đa năng 6 inch/150mm AMR-150S
Kìm nhọn đa năng 6 inch/150mm AMR-150S
Mã hàng : AMR-150S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt 7 inch/175mm AKN-175
Kìm cắt 7 inch/175mm AKN-175
Mã hàng : AKN-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt 6 inch/150mm AKN-150
Kìm cắt 6 inch/150mm AKN-150
Mã hàng : AKN-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt mini 5 inch/125mm FMN-125HS
Kìm cắt mini 5 inch/125mm FMN-125HS
Mã hàng : FMN-125HS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt mini 5 inch/125mm AMN-125S
Kìm cắt mini 5 inch/125mm AMN-125S
Mã hàng : AMN-125S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt mini 4.7 inch/120mm ATMN-120S
Kìm cắt mini 4.7 inch/120mm ATMN-120S
Mã hàng : ATMN-120S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt mini 4.5 inch/110mm AMN-110S
Kìm cắt mini 4.5 inch/110mm AMN-110S
Mã hàng : AMN-110S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt nhựa kỹ thuật lưỡi bằng 4.5 inch/110mm APN-110FS
Kìm cắt nhựa kỹ thuật lưỡi bằng 4.5 inch/110mm APN-110FS
Mã hàng : APN-110FS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt nhựa lưỡi tròn 6 inch/150mm APN-150RS
Kìm cắt nhựa lưỡi tròn 6 inch/150mm APN-150RS
Mã hàng : APN-150RS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt nhựa lưỡi tròn 5 inch/125mm APN-125RS
Kìm cắt nhựa lưỡi tròn 5 inch/125mm APN-125RS
Mã hàng : APN-125RS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 6 inch/150mm APN-150FS
Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 6 inch/150mm APN-150FS
Mã hàng : APN-150FS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch/125mm APN-125FS
Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch/125mm APN-125FS
Mã hàng : APN-125FS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cáp 8 inch/200mm ACC-200
Kìm cắt  cáp 8 inch/200mm ACC-200
Mã hàng : ACC-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cáp 6 inch/150mm ACC-150
Kìm cắt cáp 6 inch/150mm ACC-150
Mã hàng : ACC-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm điện 8 inch/200mm AP-200
Kìm điện 8 inch/200mm AP-200
Mã hàng : AP-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm điện 7 inch/175mm AP-175
Kìm điện 7 inch/175mm AP-175
Mã hàng : AP-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm điện 6 inch/150mm AP-150
Kìm điện 6 inch/150mm AP-150
Mã hàng : AP-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm điện tác động mạnh 9 inch/225mm APP-225
Kìm điện tác động mạnh 9 inch/225mm APP-225
Mã hàng : APP-225
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm nhọn kỹ thuật mini mỏ cong 6 inch/150mm ATR-150SB
Kìm nhọn kỹ thuật mini mỏ cong 6 inch/150mm ATR-150SB
Mã hàng : ATR-150SB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm nhọn kỹ thuật mini 6 inch/150mm ATR-150S
Kìm nhọn kỹ thuật mini 6 inch/150mm ATR-150S
Mã hàng : ATR-150S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít cách điện dẹp (-)6x200mm XANH FESD-6-200
Tua vít cách điện dẹp (-)6x200mm XANH FESD-6-200
Mã hàng : FESD-6-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít cách điện dẹp (-)6x150mm XANH FESD-6-150
Tua vít cách điện dẹp (-)6x150mm XANH FESD-6-150
Mã hàng : FESD-6-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít cách điện dẹp (-)6x100mm XANH FESD-6-100
Tua vít cách điện dẹp (-)6x100mm XANH FESD-6-100
Mã hàng : FESD-6-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít cách điện 4 cạnh (+)2x200mm ĐỎ FESD+2-200
Tua vít cách điện 4 cạnh (+)2x200mm ĐỎ FESD+2-200
Mã hàng : FESD+2-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít cách điện 4 cạnh (+)2x150mm ĐỎ FESD+2-150
Tua vít cách điện 4 cạnh (+)2x150mm ĐỎ FESD+2-150
Mã hàng : FESD+2-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít cách điện 4 cạnh (+)2x100mm ĐỎ FESD+2-100
Tua vít cách điện 4 cạnh (+)2x100mm ĐỎ FESD+2-100
Mã hàng : FESD+2-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít chuyên dụng dẹp (-)4.5x75mm FPSD-45-75
Tua vít chuyên dụng dẹp (-)4.5x75mm FPSD-45-75
Mã hàng : FPSD-45-75
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít chuyên dụng dẹp (-)4x150mm FPSD-4-150
Tua vít chuyên dụng dẹp (-)4x150mm FPSD-4-150
Mã hàng : FPSD-4-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít chuyên dụng dẹp (-)3.5x100mm FPSD-35-100
Tua vít chuyên dụng dẹp (-)3.5x100mm FPSD-35-100
Mã hàng : FPSD-35-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít chuyên dụng 4 cạnh (+)1x100mm FPSD+1-100
Tua vít chuyên dụng 4 cạnh (+)1x100mm FPSD+1-100
Mã hàng : FPSD+1-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít chuyên dụng 4 cạnh (+)0x150mm FPSD+0-150
Tua vít chuyên dụng 4 cạnh (+)0x150mm FPSD+0-150
Mã hàng : FPSD+0-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít chuyên dụng 4 cạnh (+)0x100mm FPSD+0-100
Tua vít chuyên dụng 4 cạnh (+)0x100mm FPSD+0-100
Mã hàng : FPSD+0-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít đóng dẹp (-)8x250mm FTSD-8-250-S
Tua vít đóng dẹp (-)8x250mm FTSD-8-250-S
Mã hàng : FTSD-8-250-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít đóng dẹp (-)8-200mm FTSD-8-200-S
Tua vít đóng dẹp (-)8-200mm FTSD-8-200-S
Mã hàng : FTSD-8-200-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít đóng dẹp (-)8-150mm FTSD-8-150-S
Tua vít đóng dẹp (-)8-150mm FTSD-8-150-S
Mã hàng : FTSD-8-150-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít đóng dẹp (-)6x125mm FTSD-6-125-S
Tua vít đóng dẹp (-)6x125mm FTSD-6-125-S
Mã hàng : FTSD-6-125-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít đóng 4 cạnh (+)3x250mm FTSD+3-250-S
Tua vít đóng 4 cạnh (+)3x250mm FTSD+3-250-S
Mã hàng : FTSD+3-250-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít đóng 4 cạnh (+)3x200mm FTSD+3-200-S
Tua vít đóng 4 cạnh (+)3x200mm FTSD+3-200-S
Mã hàng : FTSD+3-200-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít đóng 4 cạnh (+)3x150mm FTSD+3-150-S
Tua vít đóng 4 cạnh (+)3x150mm FTSD+3-150-S
Mã hàng : FTSD+3-150-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít đóng 4 cạnh (+)2x125mm FTSD+2-125-S
Tua vít đóng 4 cạnh (+)2x125mm FTSD+2-125-S
Mã hàng : FTSD+2-125-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít đóng dẹp (-)5x75mm FTSD-5-75-S
Tua vít đóng dẹp (-)5x75mm FTSD-5-75-S
Mã hàng : FTSD-5-75-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít đóng 4 cạnh (+)1x75mm FTSD+1-75-S
Tua vít đóng 4 cạnh (+)1x75mm FTSD+1-75-S
Mã hàng : FTSD+1-75-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít có thể thay đổiđầu vặn (+)(-)6/2x45mm FCSD-63-45A
Tua vít có thể thay đổiđầu vặn (+)(-)6/2x45mm FCSD-63-45A
Mã hàng : FCSD-63-45A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua vít có thể thay đổiđầu vặn (+)(-)6/2x150mm FCSD-63-150
Tua vít có thể thay đổiđầu vặn (+)(-)6/2x150mm FCSD-63-150
Mã hàng : FCSD-63-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lục giác có đầu bi 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm FBW-900S
Lục giác có đầu bi 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm FBW-900S
Mã hàng : FBW-900S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lục giác có đầu bi 1.5/2/2.5/3/4/5/6mm FBW-700S
Lục giác có đầu bi 1.5/2/2.5/3/4/5/6mm FBW-700S
Mã hàng : FBW-700S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lục giác đầu bằng 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm FHW-900S
Lục giác đầu bằng 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm FHW-900S
Mã hàng : FHW-900S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lục giác đầu bằng 1.5/2/2.5/3/4/5/6mm FHW-700S
Lục giác đầu bằng 1.5/2/2.5/3/4/5/6mm FHW-700S
Mã hàng : FHW-700S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-64
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-64
Mã hàng : ACD1-64
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-60
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-60
Mã hàng : ACD1-60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-50
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-50
Mã hàng : ACD1-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-48
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-48
Mã hàng : ACD1-48
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-45
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-45
Mã hàng : ACD1-45
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-43
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-43
Mã hàng : ACD1-43
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-35
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-35
Mã hàng : ACD1-35
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-34
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-34
Mã hàng : ACD1-34
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-30
Mũi khoan bê tông cán lục giác ACD1-30
Mã hàng : ACD1-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đục bê tông FARG-L100
Đục bê tông FARG-L100
Mã hàng : FARG-L100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đục bê tông FARG-L075
Đục bê tông FARG-L075
Mã hàng : FARG-L075
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đục bê tông FARG-L050
Đục bê tông FARG-L050
Mã hàng : FARG-L050
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước cuộn FLM-2575
Thước cuộn FLM-2575
Mã hàng : FLM-2575
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước cuộn FLM-2555
Thước cuộn FLM-2555
Mã hàng : FLM-2555
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước cuộn FLM-2255
Thước cuộn FLM-2255
Mã hàng : FLM-2255
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước cuộn FLM-1955
Thước cuộn FLM-1955
Mã hàng : FLM-1955
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước cuộn FLM-1635
Thước cuộn FLM-1635
Mã hàng : FLM-1635
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước cuộn FLM-1320
Thước cuộn FLM-1320
Mã hàng : FLM-1320
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước thủy có từ TG-68M-450
Thước thủy có từ TG-68M-450
Mã hàng : TG-68M-450
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước thủy có từ TG-68M-380
Thước thủy có từ TG-68M-380
Mã hàng : TG-68M-380
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước thủy có từ TG-68M-300
Thước thủy có từ TG-68M-300
Mã hàng : TG-68M-300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác