Địa chỉ: đường 455

Hotline : 0937120647

Sản phẩm » Dụng cụ cầm tay » Thương hiệu Ken


Máy thổi 8032E 680w
Máy thổi 8032E 680w
Mã hàng : Model:8032E 680w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy thổi nóng 8650E 650°C - 2000W
Máy thổi nóng 8650E 650°C - 2000W
Mã hàng : Model:8650E 650°C - 2000W
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy thổi nóng 8600E 600°C - 1800w
Máy thổi nóng 8600E 600°C - 1800w
Mã hàng : Model:8600E 600°C - 1800w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy phay 3912BS 12mm - 1850w
Máy phay 3912BS 12mm - 1850w
Mã hàng : Model:3912BS 12mm - 1850w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy phay 3806 6mm - 550w
Máy phay  3806 6mm - 550w
Mã hàng : Model:3806 6mm - 550w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy chà nhám 9410 100 x 610mm 1350w
 Máy chà nhám 9410 100 x 610mm 1350w
Mã hàng : Model:9410 100 x 610mm 1350w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy chà nhám 9280 92 x 180mm 280w
 Máy chà nhám 9280 92 x 180mm 280w
Mã hàng : Model:9280 92 x 180mm 280w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy chà nhám 9500 110 x 100mm 260W
Máy chà nhám 9500 110 x 100mm 260W
Mã hàng : Model:9500 110 x 100mm 260W
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy cắt nhôm 7210 255mm - 1650w
Máy cắt nhôm 7210 255mm - 1650w
Mã hàng : Model:7210 255mm - 1650w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy cắt kim loại 2625 2.5mm - 500w
Máy cắt kim loại 2625 2.5mm - 500w
Mã hàng : Model:2625 2.5mm - 500w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy cưa lọng 1260E 60mm - 550w
Máy cưa lọng 1260E 60mm - 550w
Mã hàng : Model:1260E 60mm - 550w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy cưa đĩa 5639 235mm - 2100w
Máy cưa đĩa 5639 235mm - 2100w
Mã hàng : Model:5639 235mm - 2100w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy cưa đĩa 5637 185mm - 1350w
Máy cưa đĩa  5637 185mm - 1350w
Mã hàng : Model:5637 185mm - 1350w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy cắt sắt 7614NB 355mm - 2300w
Máy cắt sắt 7614NB 355mm - 2300w
Mã hàng : Model:7614NB 355mm - 2300w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy cắt sắt 7514A 355mm - 2200w
Máy cắt sắt 7514A 355mm - 2200w
Mã hàng : Model:7514A 355mm - 2200w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy cắt gạch 4180 180mm - 1800w
Máy cắt gạch  4180 180mm - 1800w
Mã hàng : Model:4180 180mm - 1800w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy cắt gạch 4110B 110mm - 1200w
Máy cắt gạch 4110B 110mm - 1200w
Mã hàng : Model:4110B 110mm - 1200w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy cắt gạch 4100 110mm - 1200w
Máy cắt gạch 4100 110mm - 1200w
Mã hàng : Model:4100 110mm - 1200w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy khoan từ 6049N 49mm - 2000w
Máy khoan từ 6049N 49mm - 2000w
Mã hàng : Model:6049N 49mm - 2000w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy khoan từ 6032N 32mm - 1700w
Máy khoan từ 6032N 32mm - 1700w
Mã hàng : Model:6032N 32mm - 1700w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy khoan từ 6028N 28mm - 1480w
Máy khoan từ  6028N 28mm - 1480w
Mã hàng : Model:6028N 28mm - 1480w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy khoan từ 6023N 23mm - 1200w
Máy khoan từ 6023N 23mm - 1200w
Mã hàng : Mode6023N 23mm - 1200w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy khoan rút lõi bê tông 6250N 250mm - 4000w
Máy khoan rút lõi bê tông 6250N 250mm - 4000w
Mã hàng : Model:6250N 250mm - 4000w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy khoan rút lõi bê tông 6200N 200mm - 3800w
 Máy khoan rút lõi bê tông 6200N 200mm - 3800w
Mã hàng : Model:6200N 200mm - 3800w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy khoan rút lõi bê tông 6110B 110mm -1400w
Máy khoan rút lõi bê tông 6110B 110mm -1400w
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy đục 2865N 30mm - 1350w
Máy đục 2865N 30mm - 1350w
Mã hàng : Model:2865N 30mm - 1350w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy đục 2840 17mm - 1500w
Máy đục 2840 17mm - 1500w
Mã hàng : Model:2840 17mm - 1500w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy đục 2810T 17mm - 1050w
Máy đục 2810T 17mm - 1050w
Mã hàng : Model:2810T 17mm - 1050w
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy khoan búa 2838G 38mm - 1060w
Máy khoan búa 2838G 38mm - 1060w
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0937120647
Máy khoan búa 2826GB 26mm - 750w
Máy khoan búa 2826GB 26mm - 750w
Mã hàng : Model:2826GB 26mm - 750w
Giá : Liên hệ 0937120647

Đối tác