Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Dụng cụ cầm tay

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thương hiệu Sunflag Nhật bản


Bộ cờ lê tua vít tự động 5 chi tiết XT-1236
Bộ cờ lê tua vít tự động 5 chi tiết XT-1236
Mã hàng : XT-1236
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) #2x150 nhật WTB-2150
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) #2x150 nhật WTB-2150
Mã hàng : WTB-2150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) #2x215 nhật WTB-2125
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) #2x215 nhật WTB-2125
Mã hàng : WTB-2125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) #2x110 nhật WTB-2110
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) #2x110 nhật WTB-2110
Mã hàng : WTB-2110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) #2X65 nhật WTB-2065
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) #2X65 nhật WTB-2065
Mã hàng : WTB-2065
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bầu kẹp mũi khoan dùng cho máy cầm tay 0.5-6.5mm WT-65
Bầu kẹp mũi khoan dùng cho máy cầm tay 0.5-6.5mm WT-65
Mã hàng : WT-65
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #3x110mm TTX-3110
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #3x110mm TTX-3110
Mã hàng : TTX-3110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản 3 chi tiết TTX-26810
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản 3 chi tiết TTX-26810
Mã hàng : TTX-26810
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x125mm TTX-2125
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x125mm TTX-2125
Mã hàng : TTX-2125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x85mm TTX-2085
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x85mm TTX-2085
Mã hàng : TTX-2085
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x65mm TTX-2065
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x65mm TTX-2065
Mã hàng : #2x65mm TTX-2065
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản 3 chi tiết STM-26810 Sun Flag
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản 3 chi tiết STM-26810 Sun Flag
Mã hàng : STM-26810
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x150mm STM-2150 Sun Flag
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x150mm STM-2150 Sun Flag
Mã hàng : STM-215
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x125mm STM-2125
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x125mm STM-2125
Mã hàng : STM-2125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x110mm STM-2110
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x110mm STM-2110
Mã hàng : STM-2110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x85mm STM-2085 Sun Flag
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x85mm STM-2085 Sun Flag
Mã hàng : STM-2085
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x65mm STM-2065
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #2x65mm STM-2065
Mã hàng : STM-2065
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #1X110mm STM-1110
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh nhật bản #1X110mm STM-1110
Mã hàng : STM-1110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) nhật #2X150mm SSB-2125
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) nhật #2X150mm SSB-2125
Mã hàng : SSB-2125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) nhật #2X100mm SSB-2110
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) nhật #2X100mm SSB-2110
Mã hàng : SSB-2110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) nhật #2X85mm SSB-2085
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) nhật #2X85mm SSB-2085
Mã hàng : SSB-2085
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) nhật #2X65mm SSB-2065
Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake) nhật #2X65mm SSB-2065
Mã hàng : #2X65mm SSB-2065
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 4 cạnh (bake) nhật #2X110mm SK-20
Mũi bắn vít 4 cạnh (bake) nhật #2X110mm SK-20
Mã hàng : #2X110mm SK-20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bầu kẹp mũi khoan dùng cho máy cầm tay 1.5mm~13mm SD-13
Bầu kẹp mũi khoan dùng cho máy cầm tay 1.5mm~13mm SD-13
Mã hàng : SD-13
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu lắc léo nhật chuyển từ cán lục giác ngoài 1/4
Đầu lắc léo nhật chuyển từ cán lục giác ngoài 1/4
Mã hàng : 1/2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 2 đầu to nhỏ 4 cạnh LGB-2035
Mũi bắn vít 2 đầu to nhỏ 4 cạnh LGB-2035
Mã hàng : LGB-2035
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu bắn vít bẻ góc 90 độ nhật LG-6000
Đầu bắn vít bẻ góc 90 độ nhật LG-6000
Mã hàng : LG-6000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu nối dài tua vít 200mm JRL-200
Đầu nối dài tua vít 200mm JRL-200
Mã hàng : JRL-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu nối dài tua vít 150mm JRL-150
Đầu nối dài tua vít 150mm JRL-150
Mã hàng : JRL-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu nối dài tua vít 120mm JRL-120
Đầu nối dài tua vít 120mm JRL-120
Mã hàng : JRL-120
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu nối dài tua vít 300mm JL-300
Đầu nối dài tua vít 300mm JL-300
Mã hàng : JL-300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dụng cụ sửa chữa ô tô 7 chi tiết GT-2000
Bộ dụng cụ sửa chữa ô tô 7 chi tiết GT-2000
Mã hàng : GT-2000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 4 cạnh (bake) dùng cho máy khoan BXB-2120 (#2X120)
Mũi bắn vít 4 cạnh (bake) dùng cho máy khoan BXB-2120 (#2X120)
Mã hàng : BXB-2120 (#2X120)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 4 cạnh (bake) dùng cho máy khoan BXB-2100 (#2X100)
Mũi bắn vít 4 cạnh (bake) dùng cho máy khoan BXB-2100 (#2X100)
Mã hàng : BXB-2100 (#2X100)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 4 cạnh (bake) dùng cho máy khoan BXB-2085 (#2X85
Mũi bắn vít 4 cạnh (bake) dùng cho máy khoan BXB-2085 (#2X85
Mã hàng : BXB-2085 (#2X85
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi bắn vít 4 cạnh dùng cho máy khoan BXB-1065 (#1X65)
Mũi bắn vít 4 cạnh dùng cho máy khoan BXB-1065 (#1X65)
Mã hàng : BXB-1065 (#1X65)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít (tô vít) đổi đầu 875 (#2X#3X135)
Tuốc nơ vít (tô vít) đổi đầu 875 (#2X#3X135)
Mã hàng : 875 (#2X#3X135)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít (tô vít) đổi đầu từ tính 870 Sun Flag
Tuốc nơ vít (tô vít) đổi đầu từ tính 870 Sun Flag
Mã hàng : 870
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ cờ lê tua vít tự động 5 chi tiết 775
Bộ cờ lê tua vít tự động 5 chi tiết 775
Mã hàng : 775
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít cách điện 1000V dẹt 5.0×100 6750
Tuốc nơ vít cách điện 1000V dẹt 5.0×100 6750
Mã hàng : 6750
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít cách điện 1000V 4 cạnh #2×100 6750
Tuốc nơ vít cách điện 1000V 4 cạnh #2×100 6750
Mã hàng : #2×100 6750
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít điểu chỉnh chiều dài từ tính 5800
Tuốc nơ vít điểu chỉnh chiều dài từ tính 5800
Mã hàng : 5800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tua vít siêu nhỏ 4 trong 1 55-B
Bộ tua vít siêu nhỏ 4 trong 1 55-B
Mã hàng : 55-B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ lục giác nhật bản 6 chi tiết 3860
Bộ lục giác nhật bản 6 chi tiết 3860
Mã hàng : 3860
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi lấy dấu tự động hợp kim 4mm 188
Mũi lấy dấu tự động hợp kim 4mm 188
Mã hàng : 4mm 188
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tua vít sửa chữa điện thoại 6 chi tiết 170 Moder 179
Bộ tua vít sửa chữa điện thoại 6 chi tiết 170 Moder 179
Mã hàng : 179
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tuốc nơ vít (bộ tua vít) từ tính 6 chi tiết 1350
Bộ tuốc nơ vít (bộ tua vít) từ tính 6 chi tiết 1350
Mã hàng : 1350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít (tua vít) đổi đầu 4 trong 1 từ tính 1236-RH
Tuốc nơ vít (tua vít) đổi đầu 4 trong 1 từ tính 1236-RH
Mã hàng : 1236-RH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít (tua vít) ống mềm No.100 (5mm)
Tuốc nơ vít (tua vít) ống mềm No.100 (5mm)
Mã hàng : No.100 (5mm)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tuốc nơ vít (tua vít) ống mềm No.100 (#2)
Tuốc nơ vít (tua vít) ống mềm No.100 (#2)
Mã hàng : No.100 (#2)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác