Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ đo lực siết

» Cần siết lực hãng Kanon

» Cần siết lực hãng Kanon


Cần siết lực Kanon 30QLK 10-30 (kgf.cm)
Cần siết lực Kanon 30QLK 10-30 (kgf.cm)
Mã hàng : 30QLK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần siết lực Kanon DTC-500EXL 50-500 (kgf.cm)
Cần siết lực Kanon DTC-500EXL 50-500 (kgf.cm)
Mã hàng : DTC-500EXL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần siết lực Kanon 1800QLK 400-1800 (kgf.cm)
Cần siết lực Kanon 1800QLK 400-1800 (kgf.cm)
Mã hàng : 1800QLK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cần siết lực Kanon 1000QLK 200-1000 (kgf.cm)
Cần siết lực Kanon 1000QLK 200-1000 (kgf.cm)
Mã hàng : 1000QLK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác