Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» MÁY ĐÓNG GÓI

» MÁY ĐÓNG GÓI DẠNG LỎNG SỆT


Máy đóng gói dạng lỏng ép 3 cạnh tự động PP-MN-280L-3S
Máy đóng gói dạng lỏng ép 3 cạnh tự động PP-MN-280L-3S
Mã hàng : PP-MN-280L-3S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chất lỏng tự động mini DYT-350
Máy đóng gói chất lỏng tự động mini DYT-350
Mã hàng : DYT-350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chất lỏng định lượng bằng piston, ép 3 cạnh tự động PRO-280L-3S
Máy đóng gói chất lỏng định lượng bằng piston, ép 3 cạnh tự động PRO-280L-3S
Mã hàng : PRO-280L-3S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói tương ớt, sa tế, gia vị thực phẩm TBVN19
Máy đóng gói tương ớt, sa tế, gia vị thực phẩm TBVN19
Mã hàng : TBVN19
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dầu gội đầu, sữa tắm, mỹ phẩm TBVN18
Máy đóng gói dầu gội đầu, sữa tắm, mỹ phẩm TBVN18
Mã hàng : TBVN18
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói thạch dừa, thạch rau câu TBVN17
Máy đóng gói thạch dừa, thạch rau câu TBVN17
Mã hàng : TBVN17
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chất lỏng tự động định lượng TBVN16
Máy đóng gói chất lỏng tự động định lượng TBVN16
Mã hàng : TBVN16
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói tự động cho chất lỏng SJ-2000
Máy đóng gói tự động cho chất lỏng SJ-2000
Mã hàng : SJ-2000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dịch lỏng DXD-40B
Máy đóng gói dịch lỏng DXD-40B
Mã hàng : DXD-40B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói tương ớt TBVN15
Máy đóng gói tương ớt TBVN15
Mã hàng : TBVN15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI NƯỚC XẢ VẢI DP2214
MÁY ĐÓNG GÓI NƯỚC XẢ VẢI DP2214
Mã hàng : DP2214
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI TƯƠNG ỚT, TƯƠNG CÀ DP2213
MÁY ĐÓNG GÓI TƯƠNG ỚT, TƯƠNG CÀ DP2213
Mã hàng : DP2213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI SA TẾ DP2212
MÁY ĐÓNG GÓI SA TẾ DP2212
Mã hàng : DP2212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI NƯỚC TƯƠNG DP2211
MÁY ĐÓNG GÓI NƯỚC TƯƠNG DP2211
Mã hàng : DP2211
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI NƯỚC SỐT DP2210
MÁY ĐÓNG GÓI NƯỚC SỐT DP2210
Mã hàng : DP2210
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI SỮA CHUA TAM GIÁC DP229
MÁY ĐÓNG GÓI SỮA CHUA TAM GIÁC DP229
Mã hàng : DP229
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI SIRO DP228
MÁY ĐÓNG GÓI SIRO DP228
Mã hàng : DP228
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI DẠNG HỘP NƯỚC HOA QUẢ, GIẢI KHÁT DP227
MÁY ĐÓNG GÓI DẠNG HỘP NƯỚC HOA QUẢ, GIẢI KHÁT DP227
Mã hàng : DP227
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI SỮA HỘP DP226
MÁY ĐÓNG GÓI SỮA HỘP DP226
Mã hàng : DP226
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI DỊCH THỂ TÚI SẴN DP225
MÁY ĐÓNG GÓI DỊCH THỂ TÚI SẴN DP225
Mã hàng : DP225
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI DỊCH THỂ NẰM NGANG DP224
MÁY ĐÓNG GÓI DỊCH THỂ NẰM NGANG DP224
Mã hàng : DP224
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG DỊCH THỂ TÚI TO DP223
MÁY ĐÓNG DỊCH THỂ TÚI TO DP223
Mã hàng : DP223
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI THẠCH RAU CÂU DP222
MÁY ĐÓNG GÓI THẠCH RAU CÂU DP222
Mã hàng : DP222
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY CHIẾT THẠCH MÚT DP221
 MÁY CHIẾT THẠCH MÚT DP221
Mã hàng : DP221
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI TÚI DỊCH CÓ NẮP DP220
MÁY ĐÓNG GÓI TÚI DỊCH CÓ NẮP DP220
Mã hàng : DP220
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI SỮA TẮM DP2215
MÁY ĐÓNG GÓI SỮA TẮM DP2215
Mã hàng : DP2215
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI DẦU GỘI NHIỀU LINE DP2216
MÁY ĐÓNG GÓI DẦU GỘI NHIỀU LINE DP2216
Mã hàng : DP2216
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI DẦU GỘI 1 LINE DP2217
MÁY ĐÓNG GÓI DẦU GỘI 1 LINE DP2217
Mã hàng : DP2217
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dạng đứng lớn TBVN14
Máy đóng gói dạng đứng lớn TBVN14
Mã hàng : TBVN14
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói thảo dược TBVN13
Máy đóng gói thảo dược TBVN13
Mã hàng : TBVN13
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Đóng Gói Dầu Gội - Sữa Tắm TBVN12
Máy Đóng Gói Dầu Gội - Sữa Tắm TBVN12
Mã hàng : TBVN12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Đóng Gói Thạch Dừa Túi Lớn TBVN11
Máy Đóng Gói Thạch Dừa Túi Lớn TBVN11
Mã hàng : TBVN11
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Đóng Gói Rau Câu Que TBVN10
Máy Đóng Gói Rau Câu Que TBVN10
Mã hàng : TBVN10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Đóng Gói Kem Đánh Răng TBVN09
Máy Đóng Gói Kem Đánh Răng TBVN09
Mã hàng : TBVN09
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Đóng Gói Nước Tinh Khiết TBVN08
Máy Đóng Gói Nước Tinh Khiết TBVN08
Mã hàng : TBVN08
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Đóng Gói Thuốc Trừ Sâu TBVN07
 Máy Đóng Gói Thuốc Trừ Sâu TBVN07
Mã hàng : TBVN07
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Đóng Gói Sa Tế TBVN06
Máy Đóng Gói Sa Tế TBVN06
Mã hàng : TBVN06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Đóng Gói Dạng Nằm Ngang TBVN05
Máy Đóng Gói Dạng Nằm Ngang TBVN05
Mã hàng : TBVN05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Đóng Gói Dạng Lỏng - Sệt TBVN04
Máy Đóng Gói Dạng Lỏng - Sệt TBVN04
Mã hàng : TBVN04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy triết tuýb tự động siêu âm DFG-25
Máy triết tuýb tự động siêu âm DFG-25
Mã hàng : DFG-25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đóng gói dịch thể DXDB 40J
Thiết bị đóng gói dịch thể DXDB 40J
Mã hàng : DXDB 40J
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đóng gói dịch thể CY-80
Thiết bị đóng gói dịch thể CY-80
Mã hàng : CY-80
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hộp giấy có nắp tự động DWBJ--1500
Máy đóng gói hộp giấy có nắp tự động DWBJ--1500
Mã hàng : DWBJ--1500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng hộp các loại các loại nước giải khát TBVN03
Máy đóng hộp các loại các loại nước giải khát TBVN03
Mã hàng : TBVN03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói nguyên liệu dạng dịch lỏng
Máy đóng gói nguyên liệu dạng dịch lỏng
Mã hàng : Máy đóng gói nguyên liệu dạng dịch lỏng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dạng dịch thể sệt 3 cạnh
Máy đóng gói dạng dịch thể sệt 3 cạnh
Mã hàng : Máy đóng gói dạng dịch thể sệt
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dầu sa tế
Máy đóng gói dầu sa tế
Mã hàng : Máy đóng gói dầu sa tế
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói gia vị, hành rau khô, sa tế DXD-40X
Máy đóng gói gia vị, hành rau khô, sa tế DXD-40X
Mã hàng : DXD-40X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dạng dịch thể bốn cạnh
Máy đóng gói dạng dịch thể bốn cạnh
Mã hàng : Máy đóng gói dạng dịch thể
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dạng dịch thể tự động DXD-L60
Máy đóng gói dạng dịch thể tự động DXD-L60
Mã hàng : DXD-L60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác