Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» MÁY ĐÓNG GÓI

» MÁY ĐÓNG GÓI HÚT CHÂN KHÔNG


Máy đóng gói chân không Sirman W8-50
Máy đóng gói chân không Sirman W8-50
Mã hàng : W8-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Sirman W8-40
Máy đóng gói chân không Sirman W8-40
Mã hàng : W8-40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Sirman W8 30
Máy đóng gói chân không Sirman W8 30
Mã hàng : W8 30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Besser MISTRAL
Máy đóng gói chân không Besser MISTRAL
Mã hàng : MISTRAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Besser DIABLO
Máy đóng gói chân không Besser DIABLO
Mã hàng : DIABLO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Orved VM 53
Máy đóng gói chân không Orved VM 53
Mã hàng : VM 53
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Orved VM 18
Máy đóng gói chân không Orved VM 18
Mã hàng : VM 18
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Orved VM 16
Máy đóng gói chân không Orved VM 16
Mã hàng : VM 16
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Orved Bright 53
Máy đóng gói chân không Orved Bright 53
Mã hàng : Bright 53
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Orved Bright 30
Máy đóng gói chân không Orved Bright 30
Mã hàng : Bright 30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Orved Bright 20
 Máy đóng gói chân không Orved Bright 20
Mã hàng : Bright 20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Orved Bright 18h
Máy đóng gói chân không Orved Bright 18h
Mã hàng : Bright 18h
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Orved Bright 18
Máy đóng gói chân không Orved Bright 18
Mã hàng : Bright 18
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không ORVED SV THERMO
Máy đóng gói chân không ORVED SV THERMO
Mã hàng : SV THERMO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không
Máy đóng gói hút chân không
Mã hàng : Máy đóng gói hút chân không
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Grand Woosung GVM-F900D
Máy đóng gói chân không Grand Woosung GVM-F900D
Mã hàng : GVM-F900D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Grand Woosung GVM-F600D
Máy đóng gói chân không Grand Woosung GVM-F600D
Mã hàng : GVM-F600D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Grand Woosung GVM-F500D
 Máy đóng gói chân không Grand Woosung GVM-F500D
Mã hàng : GVM-F500D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Grand Woosung GVM-T500D
 Máy đóng gói chân không Grand Woosung GVM-T500D
Mã hàng : GVM-T500D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Grand Woosung GVM-T400D
Máy đóng gói chân không Grand Woosung GVM-T400D
Mã hàng : GVM-T400D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Grand Woosung GVM-T300D
Máy đóng gói chân không Grand Woosung GVM-T300D
Mã hàng : GVM-T300D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không ORVED CUISSON 61
Máy đóng gói chân không ORVED CUISSON 61
Mã hàng : CUISSON 61
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không ORVED CUISSON 41H
Máy đóng gói chân không ORVED CUISSON 41H
Mã hàng : CUISSON 41H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không ORVED CUISSON 41
Máy đóng gói chân không ORVED CUISSON 41
Mã hàng : CUISSON 41
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không ORVED CUISSON 31
Máy đóng gói chân không ORVED CUISSON 31
Mã hàng : CUISSON 31
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không Sammic SVE-104T
Máy đóng gói chân không Sammic SVE-104T
Mã hàng : SVE-104T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không DZ400-T
Máy đóng gói hút chân không DZ400-T
Mã hàng : DZ400-T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút chân không thực phẩm DZQ400
Máy hút chân không thực phẩm DZQ400
Mã hàng : DZQ400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút chân không một buồng DZ/DZQ500
Máy hút chân không một buồng DZ/DZQ500
Mã hàng : DZ/DZQ500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không 2 buồng DZ600/2S
Máy đóng gói hút chân không 2 buồng DZ600/2S
Mã hàng : DZ600/2S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không TC-350
Máy đóng gói hút chân không TC-350
Mã hàng : TC-350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không IC-1620
Máy đóng gói hút chân không IC-1620
Mã hàng : IC-1620
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không IC-850
 Máy đóng gói hút chân không IC-850
Mã hàng : IC-850
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không IC-712
 Máy đóng gói hút chân không IC-712
Mã hàng : IC-712
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không IC-636
 Máy đóng gói hút chân không IC-636
Mã hàng : IC-636
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không IC-635
Máy đóng gói hút chân không IC-635
Mã hàng : IC-635
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không IC-634
Máy đóng gói hút chân không IC-634
Mã hàng : IC-634
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không IC-624
Máy đóng gói hút chân không IC-624
Mã hàng : IC-624
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không IC-623
Máy đóng gói hút chân không IC-623
Mã hàng : IC-623
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút chân không hai buồng DZQ500/2S
 Máy hút chân không hai buồng DZQ500/2S
Mã hàng : DZQ500/2S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không IC-612
Máy đóng gói hút chân không IC-612
Mã hàng : IC-612
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không IC-602
Máy đóng gói hút chân không IC-602
Mã hàng : IC-602
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không IC-601
 Máy đóng gói hút chân không IC-601
Mã hàng : IC-601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút chân không công nghiệp DZ500
 Máy hút chân không công nghiệp DZ500
Mã hàng : DZ500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút chân không gia đình DZ-300B
Máy hút chân không gia đình DZ-300B
Mã hàng : DZ-300B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không DZ-600/2S
 Máy đóng gói hút chân không DZ-600/2S
Mã hàng : DZ-600/2S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không DZ-500/2S
 Máy đóng gói hút chân không DZ-500/2S
Mã hàng : DZ-500/2S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dùng để hút chân không chè khổ lớn
Máy dùng để hút chân không chè khổ lớn
Mã hàng : Hút chân không chè khổ lớn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY HÚT CHÂN CÔNG NGHIỆP 1 BUỒNG KS-400Z
 MÁY HÚT CHÂN CÔNG NGHIỆP 1 BUỒNG KS-400Z
Mã hàng : KS-400Z
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút chân không hai buồng DZQ400x2
Máy hút chân không hai buồng DZQ400x2
Mã hàng : DZQ400x2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG TỰ ĐỘNG CYF-V006
MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG TỰ ĐỘNG CYF-V006
Mã hàng : CYF-V006
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG KIỂU THÙNG SÂU CYF- V002D
 MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG KIỂU THÙNG SÂU CYF- V002D
Mã hàng : CYF- V002D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG DẠNG ĐỂ BÀN CYF-V001L
MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG DẠNG ĐỂ BÀN CYF-V001L
Mã hàng : CYF-V001L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Restop
 Máy đóng gói hút chân không Restop
Mã hàng : Restop
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói trà túi lọc 3 in 1 AP-06
 Máy đóng gói trà túi lọc 3 in 1 AP-06
Mã hàng : AP-06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không 2 buồng DZ-400/2S
Máy đóng gói hút chân không 2 buồng DZ-400/2S
Mã hàng : DZ-400/2S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dạng bột HN-CB388B
 Máy đóng gói dạng bột HN-CB388B
Mã hàng : HN-CB388B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không buồng đơn DZ-400-2D
Máy đóng gói hút chân không buồng đơn DZ-400-2D
Mã hàng : DZ-400-2D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói trà túi lọc Anpha AP-50
Máy đóng gói trà túi lọc Anpha AP-50
Mã hàng : AP-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không trà XX-520
Máy đóng gói hút chân không trà XX-520
Mã hàng : XX-520
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói DXD-40J
 Máy đóng gói DXD-40J
Mã hàng : DXD-40J
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói YJ-80B
 Máy đóng gói YJ-80B
Mã hàng : YJ-80B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không buồng đôi DZ-600-2SB
 Máy đóng gói hút chân không buồng đôi DZ-600-2SB
Mã hàng : DZ-600-2SB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không buồng đơn DZ-400
Máy đóng gói hút chân không buồng đơn DZ-400
Mã hàng : DZ-400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không 2 buồng KunBa DZ-400/2SB
 Máy đóng gói hút chân không 2 buồng KunBa DZ-400/2SB
Mã hàng : DZ-400/2SB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không SV GIAC 33
Máy đóng gói hút chân không SV GIAC 33
Mã hàng : SV GIAC 33
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY HÚT CHÂN CÔNG NGHIỆP 1 BUỒNG KS-400Z
 MÁY HÚT CHÂN CÔNG NGHIỆP 1 BUỒNG KS-400Z
Mã hàng : KS-400Z
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không 2 hộc TY-760B100
 Máy đóng gói chân không 2 hộc TY-760B100
Mã hàng : TY-760B100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không 1 hộc TY-900
 Máy đóng gói chân không 1 hộc TY-900
Mã hàng : TY-900
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói chân không 1 hộc TY-760
 Máy đóng gói chân không 1 hộc TY-760
Mã hàng : TY-760
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không DZQ-4001D
 Máy đóng gói hút chân không DZQ-4001D
Mã hàng : DZQ-4001D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không M-16
 Máy đóng gói hút chân không M-16
Mã hàng : M-16
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng nắp chân không tự động MingRui MR5D30B
Máy đóng nắp chân không tự động MingRui MR5D30B
Mã hàng : MR5D30B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng nắp chân không tự động MingRui MR5D30C
Máy đóng nắp chân không tự động MingRui MR5D30C
Mã hàng : MR5D30C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không M-17
 Máy đóng gói hút chân không M-17
Mã hàng : M-17
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZ-400
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZ-400
Mã hàng : DZ-400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút chân không 1 buồng DZQ
Máy hút chân không 1 buồng DZQ
Mã hàng : DZQ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không (buồng đơn) HN-DK50D
Máy đóng gói hút chân không (buồng đơn) HN-DK50D
Mã hàng : HN-DK50D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không (buồng đôi) HN-DZP500
Máy đóng gói hút chân không (buồng đôi) HN-DZP500
Mã hàng : HN-DZP500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không KS-DZ(Q)400E
Máy đóng gói hút chân không KS-DZ(Q)400E
Mã hàng : KS-DZ(Q)400E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không DZ(Q)400/2SB
Máy đóng gói hút chân không DZ(Q)400/2SB
Mã hàng : DZ(Q)400/2SB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không DZP (Q) -500/2SB
Máy đóng gói hút chân không DZP (Q) -500/2SB
Mã hàng : DZP (Q) -500/2SB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không DZ(Q)600/2SB
 Máy đóng gói hút chân không DZ(Q)600/2SB
Mã hàng : DZ(Q)600/2SB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không để bàn KS-DZ(Q)400TE
Máy đóng gói hút chân không để bàn KS-DZ(Q)400TE
Mã hàng : KS-DZ(Q)400TE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không để bàn KS-DZ300TA
Máy đóng gói hút chân không để bàn KS-DZ300TA
Mã hàng : KS-DZ300TA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không KS-DZ(Q)8060
Máy đóng gói hút chân không KS-DZ(Q)8060
Mã hàng : KS-DZ(Q)8060
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không KS-DZP400
 Máy đóng gói hút chân không KS-DZP400
Mã hàng : KS-DZP400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác