Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» MÁY ÉP LY


Máy ép miệng ly SC Q10
Máy ép miệng ly SC Q10
Mã hàng : SC Q10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dán miệng ly tự động ET H2
 Máy dán miệng ly tự động ET H2
Mã hàng : ET H2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép nắp ly ATAI có số F08-2
 Máy ép nắp ly ATAI có số F08-2
Mã hàng : F08-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép nắp ly ATAI không số F08-1
 Máy ép nắp ly ATAI không số F08-1
Mã hàng : F08-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép ly tự động ATAI F08
 Máy ép ly tự động ATAI F08
Mã hàng : ATAI F08
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dán miệng ly trà sữa ET-D8
Máy dán miệng ly trà sữa ET-D8
Mã hàng : ET-D8
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dập cốc tự động FEST
Máy dập cốc tự động FEST
Mã hàng : FEST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dập nắp cốc bán tự động VERLY WY-680
 Máy dập nắp cốc bán tự động VERLY WY-680
Mã hàng : WY-680
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Dập Nắp Cốc Bằng Tay Verly HY-802D
Máy Dập Nắp Cốc Bằng Tay Verly HY-802D
Mã hàng : HY-802D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép miệng ly TBVN02
 Máy ép miệng ly TBVN02
Mã hàng : TBVN02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dán miệng ly ETA9
Máy dán miệng ly ETA9
Mã hàng : ETA9
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dán ly gạt tay cao ZF-F02
 Máy dán ly gạt tay cao ZF-F02
Mã hàng : ZF-F02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dán ly bán tự động ET-B7
Máy dán ly bán tự động ET-B7
Mã hàng : ET-B7
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dán miệng cốc tự động ET-Q5
Máy dán miệng cốc tự động ET-Q5
Mã hàng : ET-Q5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dán miệng cốc ET-A8
 Máy dán miệng cốc ET-A8
Mã hàng : ET-A8
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dán miệng cốc ET-A9
Máy dán miệng cốc ET-A9
Mã hàng : ET-A9
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao bào mía DB-01
 Dao bào mía DB-01
Mã hàng : DB-01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màng ép ly M-01
Màng ép ly M-01
Mã hàng : M-01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dán miệng cốc thủ công ET-D6
Máy dán miệng cốc thủ công ET-D6
Mã hàng : ET-D6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác