Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» MÁY LÀM XÚC XÍCH

» Máy đùn xúc xích quay tay hãng THIBIVINA


Máy đùn xúc xích quay tay 3 lít KN - MĐXX3L
 Máy đùn xúc xích quay tay 3 lít KN - MĐXX3L
Mã hàng : KN - MĐXX3L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đùn xúc xích quay tay 5 lít KN - MĐXX5L
 Máy đùn xúc xích quay tay 5 lít KN - MĐXX5L
Mã hàng : KN - MĐXX5L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít KN - MĐXX7L
Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít KN - MĐXX7L
Mã hàng : KN - MĐXX7L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đùn xúc xích quay tay 10 lít KN MĐXX10L
 Máy đùn xúc xích quay tay 10 lít KN MĐXX10L
Mã hàng : KN MĐXX10L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác