Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» MÁY RANG HẠT


Máy rang hạt công nghiệp
Máy rang hạt công nghiệp
Mã hàng : Máy rang hạt công nghiệp
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt KN-NS 30 lồng rang inox 304
Máy rang hạt KN-NS 30 lồng rang inox 304
Mã hàng : KN-NS 30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt lồng rang bằng thép KN-CH50
Máy rang hạt lồng rang bằng thép KN-CH50
Mã hàng : KN-CH50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt lồng rang bằng thép KN-CH25
Máy rang hạt lồng rang bằng thép KN-CH25
Mã hàng : KN-CH25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt
 Máy rang hạt
Mã hàng : Máy rang hạt
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 200
Máy rang hạt OKASU YZYX - 200
Mã hàng : YZYX - 200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 250
 Máy rang hạt OKASU YZYX - 250
Mã hàng : YZYX - 250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 400
Máy rang hạt OKASU YZYX - 400
Mã hàng : YZYX - 400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 150
Máy rang hạt OKASU YZYX - 150
Mã hàng : YZYX - 150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 80
Máy rang hạt OKASU YZYX - 80
Mã hàng : YZYX - 80
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 120
Máy rang hạt OKASU YZYX - 120
Mã hàng : YZYX - 120
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 300
Máy rang hạt OKASU YZYX - 300
Mã hàng : YZYX - 300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 60
Máy rang hạt OKASU YZYX - 60
Mã hàng : YZYX - 60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang công nghiệp Okasu RH-50
Máy rang công nghiệp Okasu RH-50
Mã hàng : RH-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt nông sản Okasu RH-25
Máy rang hạt nông sản Okasu RH-25
Mã hàng : RH-25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt dẻ Okasu
Máy rang hạt dẻ Okasu
Mã hàng : Máy rang hạt dẻ Okasu
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt hướng dương Okasu
Máy rang hạt hướng dương Okasu
Mã hàng : Máy rang hạt hướng dương Okasu
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang gạo Okasu
Máy rang gạo Okasu
Mã hàng : Máy rang gạo Okasu
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đậu phộng Okasu
Máy rang đậu phộng Okasu
Mã hàng : Máy rang đậu phộng Okasu
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt điều Okasu
Máy rang hạt điều Okasu
Mã hàng : Máy rang hạt điều Okasu
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt đậu nành Okasu
Máy rang hạt đậu nành Okasu
Mã hàng : Máy rang hạt đậu nành Okasu
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng R30 MR-02
Máy rang đa năng R30 MR-02
Mã hàng : MR-02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng R30 MR- 05
Máy rang đa năng R30 MR- 05
Mã hàng : MR- 05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng Inox R40 MR-06
Máy rang đa năng Inox R40 MR-06
Mã hàng : MR-06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng R15 có đồng hồ điện tử MR-08
 Máy rang đa năng R15 có đồng hồ điện tử MR-08
Mã hàng : MR-08
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng R50( MR-09)
Máy rang đa năng R50( MR-09)
Mã hàng : MR-09
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng R30 lồng inox MR10
Máy rang đa năng R30 lồng inox MR10
Mã hàng : MR10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt HX-100D
Máy rang hạt HX-100D
Mã hàng : HX-100D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt HX-50
Máy rang hạt HX-50
Mã hàng : HX-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt HX-25
Máy rang hạt HX-25
Mã hàng : HX-25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang BZ-D5
Máy rang BZ-D5
Mã hàng : BZ-D5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Rang Cà Phê Gene CBR101
Máy Rang Cà Phê Gene CBR101
Mã hàng : CBR101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Rang Cà Phê Lysander
Máy Rang Cà Phê Lysander
Mã hàng : Lysander
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Rang Đa Năng R15
Máy Rang Đa Năng R15
Mã hàng : R15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RANG HẠT CÔNG NGHIỆP HX 100
MÁY RANG HẠT CÔNG NGHIỆP HX 100
Mã hàng : HX 100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RANG HẠT ĐẬU PHỘNG CH-25
MÁY RANG HẠT ĐẬU PHỘNG CH-25
Mã hàng : CH-25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RANG LẠC CH 50
 MÁY RANG LẠC CH 50
Mã hàng : CH 50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RANG HẠT VIỆT NAM VD 30
MÁY RANG HẠT VIỆT NAM VD 30
Mã hàng : VD 30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RANG HẠT VD 30
MÁY RANG HẠT VD 30
Mã hàng : VD 30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Rang Đa Năng R30
Máy Rang Đa Năng R30
Mã hàng : R30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RANG HẠT DẺ HD15
MÁY RANG HẠT DẺ HD15
Mã hàng : HD15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nồi Máy rang lạc vừng đậu tương tự động 2-3kg/ 15p MJ-04
Nồi Máy rang lạc vừng đậu tương tự động 2-3kg/ 15p MJ-04
Mã hàng : MJ-04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng Yamafuji A350
Máy rang đa năng Yamafuji A350
Mã hàng : A350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt Yamafuji A300
Máy rang hạt Yamafuji A300
Mã hàng : A300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng VN30
Máy rang đa năng VN30
Mã hàng : VN30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RANG HẠT ĐIỀU CY 50
 MÁY RANG HẠT ĐIỀU CY 50
Mã hàng : CY 50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt công nghiệp LQ 100
Máy rang hạt công nghiệp LQ 100
Mã hàng : LQ 100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt điều CY 25
Máy rang hạt điều CY 25
Mã hàng : CY 25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang cà phê KS-1
Máy rang cà phê KS-1
Mã hàng : KS-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang lạc KS-2
Máy rang lạc KS-2
Mã hàng : KS-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt cà phê công nghiệp WF-H6
Máy rang hạt cà phê công nghiệp WF-H6
Mã hàng : WF-H6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt cà phê công nghiệp JYR-3A
Máy rang hạt cà phê công nghiệp JYR-3A
Mã hàng : JYR-3A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt dẻ XL-25R
Máy rang hạt dẻ XL-25R
Mã hàng : XL-25R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt điều XL - 25
Máy rang hạt điều XL - 25
Mã hàng : XL - 25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt nông sản CH13
Máy rang hạt nông sản CH13
Mã hàng : CH13
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt điều KingSun CY-100
Máy rang hạt điều KingSun CY-100
Mã hàng : CY-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RANG HẠT ĐIỀU KingSun CY-25
MÁY RANG HẠT ĐIỀU KingSun CY-25
Mã hàng : CY-25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt điều - lạc - hạt dẻ KingSun CY-100
Máy rang hạt điều - lạc - hạt dẻ KingSun CY-100
Mã hàng : CY-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác