Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» MÁY RANG HẠT

» Máy rang đa năng hãng THIBIVINA


Máy rang hạt KN-NS 30 lồng rang inox 304
Máy rang hạt KN-NS 30 lồng rang inox 304
Mã hàng : KN-NS 30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt
 Máy rang hạt
Mã hàng : Máy rang hạt
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng R30 MR-02
Máy rang đa năng R30 MR-02
Mã hàng : MR-02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng R30 MR- 05
Máy rang đa năng R30 MR- 05
Mã hàng : MR- 05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng Inox R40 MR-06
Máy rang đa năng Inox R40 MR-06
Mã hàng : MR-06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng R15 có đồng hồ điện tử MR-08
 Máy rang đa năng R15 có đồng hồ điện tử MR-08
Mã hàng : MR-08
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng R50( MR-09)
Máy rang đa năng R50( MR-09)
Mã hàng : MR-09
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng R30 lồng inox MR10
Máy rang đa năng R30 lồng inox MR10
Mã hàng : MR10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt HX-100D
Máy rang hạt HX-100D
Mã hàng : HX-100D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt HX-50
Máy rang hạt HX-50
Mã hàng : HX-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt HX-25
Máy rang hạt HX-25
Mã hàng : HX-25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang BZ-D5
Máy rang BZ-D5
Mã hàng : BZ-D5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Rang Đa Năng R15
Máy Rang Đa Năng R15
Mã hàng : R15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RANG HẠT VIỆT NAM VD 30
MÁY RANG HẠT VIỆT NAM VD 30
Mã hàng : VD 30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RANG HẠT VD 30
MÁY RANG HẠT VD 30
Mã hàng : VD 30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Rang Đa Năng R30
Máy Rang Đa Năng R30
Mã hàng : R30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang đa năng VN30
Máy rang đa năng VN30
Mã hàng : VN30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác