Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» MÁY RANG HẠT

» Máy rang hạt hãng OKASU


Máy rang hạt OKASU YZYX - 200
Máy rang hạt OKASU YZYX - 200
Mã hàng : YZYX - 200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 250
 Máy rang hạt OKASU YZYX - 250
Mã hàng : YZYX - 250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 400
Máy rang hạt OKASU YZYX - 400
Mã hàng : YZYX - 400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 150
Máy rang hạt OKASU YZYX - 150
Mã hàng : YZYX - 150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 80
Máy rang hạt OKASU YZYX - 80
Mã hàng : YZYX - 80
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 120
Máy rang hạt OKASU YZYX - 120
Mã hàng : YZYX - 120
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 300
Máy rang hạt OKASU YZYX - 300
Mã hàng : YZYX - 300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt OKASU YZYX - 60
Máy rang hạt OKASU YZYX - 60
Mã hàng : YZYX - 60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác