Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» Máy tách vỏ hạt


Máy đóng gói hộp giấy có nắp tự động DWBJ--1500
 Máy đóng gói hộp giấy có nắp tự động DWBJ--1500
Mã hàng : DWBJ--1500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng hộp các loại các loại nước giải khát
Máy đóng hộp các loại các loại nước giải khát
Mã hàng : Máy đóng hộp các loại các loại nước giải khát
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói nguyên liệu dạng dịch lỏng
Máy đóng gói nguyên liệu dạng dịch lỏng
Mã hàng : Máy đóng gói nguyên liệu dạng dịch lỏng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dạng dịch thể sệt 3 cạnh
Máy đóng gói dạng dịch thể sệt 3 cạnh
Mã hàng : Máy đóng gói dạng dịch thể sệt 3 cạnh
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dầu sa tế
Máy đóng gói dầu sa tế
Mã hàng : Máy đóng gói dầu sa tế
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói gia vị, hành rau khô, sa tế DXD-40X
Máy đóng gói gia vị, hành rau khô, sa tế DXD-40X
Mã hàng : DXD-40X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dạng dịch thể bốn cạnh
Máy đóng gói dạng dịch thể bốn cạnh
Mã hàng : Máy đóng gói dạng dịch thể bốn cạnh
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dạng dịch thể tự động DXD-L60
Máy đóng gói dạng dịch thể tự động DXD-L60
Mã hàng : DXD-L60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không (buồng đơn) HN-DK50D
 Máy đóng gói hút chân không (buồng đơn) HN-DK50D
Mã hàng : HN-DK50D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không (buồng đôi) HN-DZP500
Máy đóng gói hút chân không (buồng đôi) HN-DZP500
Mã hàng : HN-DZP500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Kingsun KS-DZ500N
Máy đóng gói hút chân không Kingsun KS-DZ500N
Mã hàng : KS-DZ500N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZ(Q)400/2SB
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZ(Q)400/2SB
Mã hàng : DZ(Q)400/2SB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZP(Q)500/2SB
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZP(Q)500/2SB
Mã hàng : DZP(Q)500/2SB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZ(Q)600/2SB
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZ(Q)600/2SB
Mã hàng : DZ(Q)600/2SB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không để bàn Kingsun KS-DZ(Q)400TE
Máy đóng gói hút chân không để bàn Kingsun KS-DZ(Q)400TE
Mã hàng : KS-DZ(Q)400TE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không để bàn Kingsun KS-DZ300TA
Máy đóng gói hút chân không để bàn Kingsun KS-DZ300TA
Mã hàng : KS-DZ300TA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Kingsun KS-DZ(Q)8060
 Máy đóng gói hút chân không Kingsun KS-DZ(Q)8060
Mã hàng : KS-DZ(Q)8060
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Kingsun KS-DZP400
Máy đóng gói hút chân không Kingsun KS-DZP400
Mã hàng : KS-DZP400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút chân không 1 buồng Kingsun KS-DZ-300
 Máy hút chân không 1 buồng Kingsun KS-DZ-300
Mã hàng : KS-DZ-300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dán miệng cốc thủ công ERON ET-D6
 Máy dán miệng cốc thủ công ERON ET-D6
Mã hàng : ET-D6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tiêm nước muối bằng tay Kingsun
Máy tiêm nước muối bằng tay Kingsun
Mã hàng : Máy tiêm nước muối bằng tay
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nổ bắp rang bơ ET –HOP6A
Máy nổ bắp rang bơ ET –HOP6A
Mã hàng : ET –HOP6A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bắp rang bơ công nghiệp Kingsun HY-II
Máy bắp rang bơ công nghiệp Kingsun HY-II
Mã hàng : HY-II
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bắp rang bơ công nghiệp 2 Kingsun
Máy bắp rang bơ công nghiệp 2 Kingsun
Mã hàng : Máy bắp rang bơ công nghiệp 2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bánh tạo hình bánh sủi cảo Kingsun KS-JGL60
Bánh tạo hình bánh sủi cảo Kingsun KS-JGL60
Mã hàng : KS-JGL60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tạo hình bánh sủi cảo Kingsun KS135-6A
Máy tạo hình bánh sủi cảo Kingsun KS135-6A
Mã hàng : KS135-6A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tạo hình bánh Kingsun KS-JGL160
Máy tạo hình bánh Kingsun KS-JGL160
Mã hàng : KS-JGL160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tạo hình bánh Kingsun KS-JGL200TR
Máy tạo hình bánh Kingsun KS-JGL200TR
Mã hàng : KS-JGL200TR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tạo hình bánh Kingsun KS-JGL180
Máy tạo hình bánh Kingsun KS-JGL180
Mã hàng : KS-JGL180
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy thành hình bánh cuộn Kingsun KS-CP115
Máy thành hình bánh cuộn Kingsun KS-CP115
Mã hàng : KS-CP115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy thành hình bánh bông lan Kingsun
 Máy thành hình bánh bông lan Kingsun
Mã hàng : Máy thành hình bánh bông lan
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RANG HẠT ĐIỀU Kingsun CY-25
 MÁY RANG HẠT ĐIỀU Kingsun CY-25
Mã hàng : CY-25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rang hạt điều - lạc - hạt dẻ Kingsun CY-100
Máy rang hạt điều - lạc - hạt dẻ Kingsun CY-100
Mã hàng : CY-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy xay gừng EC-620
Máy xay gừng EC-620
Mã hàng : EC-620
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tách vỏ đậu
Máy tách vỏ đậu
Mã hàng : Máy tách vỏ đậu
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cắt thực phẩm dạng bột HN-QS515
Máy cắt thực phẩm dạng bột HN-QS515
Mã hàng : HN-QS515
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy sát vỏ khoai tây HN-PP8/PP-15/PP30
Máy sát vỏ khoai tây HN-PP8/PP-15/PP30
Mã hàng : HN-PP8/PP-15/PP30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tạo viên HN-SXW280
Máy tạo viên HN-SXW280
Mã hàng : HN-SXW280
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đùn xúc xích HN-SF-260
Máy đùn xúc xích HN-SF-260
Mã hàng : HN-SF-260
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nướng xúc xích 7 thanh HD-7
Máy nướng xúc xích 7 thanh HD-7
Mã hàng : HD-7
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp đầu xúc xích bán tự động FXZG-1
Kẹp đầu xúc xích bán tự động FXZG-1
Mã hàng : FXZG-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nồi nấu chân không tự động KingSun HQ400
 Nồi nấu chân không tự động KingSun HQ400
Mã hàng : HQ400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chảo xào nhân 200L KingSun
Chảo xào nhân 200L KingSun
Mã hàng : Chảo xào nhân 200L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đánh nhuyễn KingSun KS-DS-350
Máy đánh nhuyễn KingSun KS-DS-350
Mã hàng : KS-DS-350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đánh nhuyễn KingSun KS-DJ-50
Máy đánh nhuyễn KingSun KS-DJ-50
Mã hàng : KS-DJ-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy trộn chân không KingSun KS-ZJB-150
Máy trộn chân không KingSun KS-ZJB-150
Mã hàng : KS-ZJB-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cắt, đánh nhuyễn thịt KingSun KS-ZB-125
Máy cắt, đánh nhuyễn thịt KingSun KS-ZB-125
Mã hàng : KS-ZB-125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tạo viên KingSun KS-YR-500
Máy tạo viên KingSun KS-YR-500
Mã hàng : KS-YR-500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đánh nhuyễn KingSun KS-QS-600
Máy đánh nhuyễn KingSun KS-QS-600
Mã hàng : KS-QS-600
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nấu cháo KingSun KS-DMD
Máy nấu cháo KingSun KS-DMD
Mã hàng : KS-DMD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy vo gạo KingSun KS-YXM-500
Máy vo gạo KingSun KS-YXM-500
Mã hàng : KS-YXM-500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy sấy chè KingSun
Máy sấy chè KingSun
Mã hàng : Máy sấy chè
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tách vỏ đậu tương KingSun KS-TK-500B
Máy tách vỏ đậu tương KingSun KS-TK-500B
Mã hàng : KS-TK-500B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tách vỏ đậu tương KingSun KS-TK-500A
 Máy tách vỏ đậu tương KingSun KS-TK-500A
Mã hàng : KS-TK-500A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tách vỏ đậu tương KingSun KS-TK-400
Máy tách vỏ đậu tương KingSun KS-TK-400
Mã hàng : KS-TK-400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tách vỏ đậu tương KingSun KS-TK-300
Máy tách vỏ đậu tương KingSun KS-TK-300
Mã hàng : KS-TK-300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác