Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» Máy tách vỏ hạt

» Máy đóng gói


Máy đóng gói hộp giấy có nắp tự động DWBJ--1500
 Máy đóng gói hộp giấy có nắp tự động DWBJ--1500
Mã hàng : DWBJ--1500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng hộp các loại các loại nước giải khát
Máy đóng hộp các loại các loại nước giải khát
Mã hàng : Máy đóng hộp các loại các loại nước giải khát
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói nguyên liệu dạng dịch lỏng
Máy đóng gói nguyên liệu dạng dịch lỏng
Mã hàng : Máy đóng gói nguyên liệu dạng dịch lỏng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dạng dịch thể sệt 3 cạnh
Máy đóng gói dạng dịch thể sệt 3 cạnh
Mã hàng : Máy đóng gói dạng dịch thể sệt 3 cạnh
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dầu sa tế
Máy đóng gói dầu sa tế
Mã hàng : Máy đóng gói dầu sa tế
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói gia vị, hành rau khô, sa tế DXD-40X
Máy đóng gói gia vị, hành rau khô, sa tế DXD-40X
Mã hàng : DXD-40X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dạng dịch thể bốn cạnh
Máy đóng gói dạng dịch thể bốn cạnh
Mã hàng : Máy đóng gói dạng dịch thể bốn cạnh
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói dạng dịch thể tự động DXD-L60
Máy đóng gói dạng dịch thể tự động DXD-L60
Mã hàng : DXD-L60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác