Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» Máy tách vỏ hạt

» Máy hút chân không hãng Kingsun


Máy đóng gói hút chân không (buồng đơn) HN-DK50D
 Máy đóng gói hút chân không (buồng đơn) HN-DK50D
Mã hàng : HN-DK50D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không (buồng đôi) HN-DZP500
Máy đóng gói hút chân không (buồng đôi) HN-DZP500
Mã hàng : HN-DZP500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Kingsun KS-DZ500N
Máy đóng gói hút chân không Kingsun KS-DZ500N
Mã hàng : KS-DZ500N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZ(Q)400/2SB
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZ(Q)400/2SB
Mã hàng : DZ(Q)400/2SB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZP(Q)500/2SB
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZP(Q)500/2SB
Mã hàng : DZP(Q)500/2SB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZ(Q)600/2SB
Máy đóng gói hút chân không Kingsun DZ(Q)600/2SB
Mã hàng : DZ(Q)600/2SB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không để bàn Kingsun KS-DZ(Q)400TE
Máy đóng gói hút chân không để bàn Kingsun KS-DZ(Q)400TE
Mã hàng : KS-DZ(Q)400TE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không để bàn Kingsun KS-DZ300TA
Máy đóng gói hút chân không để bàn Kingsun KS-DZ300TA
Mã hàng : KS-DZ300TA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Kingsun KS-DZ(Q)8060
 Máy đóng gói hút chân không Kingsun KS-DZ(Q)8060
Mã hàng : KS-DZ(Q)8060
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đóng gói hút chân không Kingsun KS-DZP400
Máy đóng gói hút chân không Kingsun KS-DZP400
Mã hàng : KS-DZP400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút chân không 1 buồng Kingsun KS-DZ-300
 Máy hút chân không 1 buồng Kingsun KS-DZ-300
Mã hàng : KS-DZ-300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác