Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» Máy tách vỏ hạt

» Máy thành hình bánh hãng Kingsun


Bánh tạo hình bánh sủi cảo Kingsun KS-JGL60
Bánh tạo hình bánh sủi cảo Kingsun KS-JGL60
Mã hàng : KS-JGL60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tạo hình bánh sủi cảo Kingsun KS135-6A
Máy tạo hình bánh sủi cảo Kingsun KS135-6A
Mã hàng : KS135-6A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tạo hình bánh Kingsun KS-JGL160
Máy tạo hình bánh Kingsun KS-JGL160
Mã hàng : KS-JGL160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tạo hình bánh Kingsun KS-JGL200TR
Máy tạo hình bánh Kingsun KS-JGL200TR
Mã hàng : KS-JGL200TR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tạo hình bánh Kingsun KS-JGL180
Máy tạo hình bánh Kingsun KS-JGL180
Mã hàng : KS-JGL180
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy thành hình bánh cuộn Kingsun KS-CP115
Máy thành hình bánh cuộn Kingsun KS-CP115
Mã hàng : KS-CP115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy thành hình bánh bông lan Kingsun
 Máy thành hình bánh bông lan Kingsun
Mã hàng : Máy thành hình bánh bông lan
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác