Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» Xe đẩy hàng


Xe đẩy khay inox Sinmag RV2-15B
 Xe đẩy khay inox Sinmag RV2-15B
Mã hàng : RV2-15B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy khay inox Sinmag R2-15B
Xe đẩy khay inox Sinmag R2-15B
Mã hàng : R2-15B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy khay inox Sinmag R1-10B
Xe đẩy khay inox Sinmag R1-10B
Mã hàng : R1-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng Gold caster CT-B02
Xe đẩy hàng Gold caster CT-B02
Mã hàng : CT-B02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng ADVINDEQ AV230
Xe đẩy hàng ADVINDEQ AV230
Mã hàng : AV230
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng ADVINDEQ AV120
Xe đẩy hàng ADVINDEQ AV120
Mã hàng : AV120
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-150
 Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-150
Mã hàng : TL-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-300
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-300
Mã hàng : TL-300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy tay Meditek HT120D (120kg)
 Xe đẩy tay Meditek HT120D (120kg)
Mã hàng : HT120D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-70F
Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-70F
Mã hàng : MK-70F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-90F
 Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-90F
Mã hàng : MK-90F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-50F
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-50F
Mã hàng : MK-50F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-40F
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-40F
Mã hàng : MK-40F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-30F
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-30F
Mã hàng : MK-30F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-15F
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-15F
Mã hàng : MK-15F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy GoldCaster SG-300S
 Xe đẩy GoldCaster SG-300S
Mã hàng : SG-300S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng Goldcaster SGS-2001E
 Xe đẩy hàng Goldcaster SGS-2001E
Mã hàng : SGS-2001E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy có khay 101147
Xe đẩy có khay 101147
Mã hàng : 101147
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy inox 32 khay 101145
Xe đẩy inox 32 khay 101145
Mã hàng : 101145
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy inox 12 khay 101144
Xe đẩy inox 12 khay 101144
Mã hàng : 101144
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy thức ăn
 Xe đẩy thức ăn
Mã hàng : Xe đẩy thức ăn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy inox 6 khay
Xe đẩy inox 6 khay
Mã hàng : Xe đẩy inox 6 khay
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác