Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» Xe đẩy hàng

» Xe đẩy hàng hãng Fujikawa


Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-70F
Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-70F
Mã hàng : MK-70F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-90F
 Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-90F
Mã hàng : MK-90F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-50F
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-50F
Mã hàng : MK-50F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-40F
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-40F
Mã hàng : MK-40F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-30F
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-30F
Mã hàng : MK-30F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-15F
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-15F
Mã hàng : MK-15F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác