Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

» Xe đẩy hàng

» Xe đẩy inox


Xe đẩy có khay 101147
Xe đẩy có khay 101147
Mã hàng : 101147
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy inox 32 khay 101145
Xe đẩy inox 32 khay 101145
Mã hàng : 101145
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy inox 12 khay 101144
Xe đẩy inox 12 khay 101144
Mã hàng : 101144
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy thức ăn
 Xe đẩy thức ăn
Mã hàng : Xe đẩy thức ăn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy inox 6 khay
Xe đẩy inox 6 khay
Mã hàng : Xe đẩy inox 6 khay
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác