Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam


Dao cắt kỹ thuật tự động khóa gia cố sợi thủy tinh Olfa XA-1
Dao cắt kỹ thuật tự động khóa gia cố sợi thủy tinh Olfa XA-1
Mã hàng : XA-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật cơ chế trượt Olfa SL-1
Dao cắt kỹ thuật cơ chế trượt Olfa SL-1
Mã hàng : SL-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao hình thang 17.5mm Olfa SKB-2
Lưỡi dao hình thang 17.5mm Olfa SKB-2
Mã hàng : SKB-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật tự thu hồi Olfa SK-4
Dao cắt kỹ thuật tự thu hồi Olfa SK-4
Mã hàng : SK-4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao trổ bằng thép không gỉ Olfa SAC-1
Dao trổ bằng thép không gỉ Olfa SAC-1
Mã hàng : SAC-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao trổ bẻ được Olfa SAB-10B
Lưỡi dao trổ bẻ được Olfa SAB-10B
Mã hàng : SAB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt lưỡi tròn 45mm RTY-2/C Olfa
Dao cắt lưỡi tròn 45mm RTY-2/C Olfa
Mã hàng : RTY-2/C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt tròn 45mm tungsten Olfa RB45H
Lưỡi dao cắt tròn 45mm tungsten Olfa RB45H
Mã hàng : RB45H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt tròn 45mm tungsten Olfa RB45
Lưỡi dao cắt tròn 45mm tungsten Olfa RB45
Mã hàng : RB45
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt nhựa và formica Olfa PC-S
Dao cắt nhựa và formica Olfa PC-S
Mã hàng : PC-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt nhựa và formica Olfa PC-L
Dao cắt nhựa và formica Olfa PC-L
Mã hàng : PC-L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao tungsten cắt nhựa và formica Olfa PB-800
Lưỡi dao tungsten cắt nhựa và formica Olfa PB-800
Mã hàng : PB-800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao tungsten cắt nhựa và formica Olfa PB-450
Lưỡi dao tungsten cắt nhựa và formica Olfa PB-450
Mã hàng : PB-450
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt 12.5 Olfa MTB-10B
Lưỡi dao cắt 12.5 Olfa MTB-10B
Mã hàng : MTB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật Olfa MT-1
Dao cắt kỹ thuật Olfa MT-1
Mã hàng : MT-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt màu đen 18mm Olfa LBB-10B
Lưỡi dao cắt màu đen 18mm Olfa LBB-10B
Mã hàng : LBB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt màu bạc 18mm Olfa LB-10B
Lưỡi dao cắt màu bạc 18mm Olfa LB-10B
Mã hàng : LB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật Olfa L5-AL cắt nặng
Dao cắt kỹ thuật Olfa L5-AL cắt nặng
Mã hàng : L5-AL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật Olfa L-5
Dao cắt kỹ thuật Olfa L-5
Mã hàng : L-5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật Olfa L-1 khóa bánh cóc L-1
Dao cắt kỹ thuật Olfa L-1 khóa bánh cóc L-1
Mã hàng : L-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao đa năng 11mm KB Olfa
Lưỡi dao đa năng 11mm KB Olfa
Mã hàng : KB Olfa
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao bạc 25mm Olfa HB-5B
Lưỡi dao bạc 25mm Olfa HB-5B
Mã hàng : HB-5B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật khóa bánh cóc Olfa H-1
Dao cắt kỹ thuật khóa bánh cóc Olfa H-1
Mã hàng : Olfa H-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao trổ kỹ thuật Olfa AK-1
Dao trổ kỹ thuật Olfa AK-1
Mã hàng : AK-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt màu đen 9mm Olfa ABB-10B hộp 10 lưỡi ABB-10B
Lưỡi dao cắt màu đen 9mm Olfa ABB-10B hộp 10 lưỡi ABB-10B
Mã hàng : ABB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt màu bạc 9mm Olfa AB-10B
Lưỡi dao cắt màu bạc 9mm Olfa AB-10B
Mã hàng : AB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật Olfa A-1 khóa tự động
Dao cắt kỹ thuật Olfa A-1 khóa tự động
Mã hàng : A-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật Olfa 300 khóa bánh cóc
Dao cắt kỹ thuật Olfa 300 khóa bánh cóc
Mã hàng : 300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đĩa đánh bóng nhật bản TI12 Yanase
Đĩa đánh bóng nhật bản TI12 Yanase
Mã hàng : TI12 Yanase
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đĩa đánh bóng nhật bản TI10 Yanase
Đĩa đánh bóng nhật bản TI10 Yanase
Mã hàng : TI10 Yanase
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đĩa đánh bóng nhật bản TI07 Yanase
Đĩa đánh bóng nhật bản TI07 Yanase
Mã hàng : TI07 Yanase
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đĩa đánh bóng nhật bản HF02 Yanase
Đĩa đánh bóng nhật bản HF02 Yanase
Mã hàng : HF02 Yanase
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhám xếp nhật bản BTOPA7 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA7 Yanase
Mã hàng : BTOPA7
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhám xếp nhật bản BTOPA6 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA6 Yanase
Mã hàng : BTOPA6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhám xếp nhật bản BTOPA5 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA5 Yanase
Mã hàng : BTOPA5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhám xếp nhật bản BTOPA4 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA4 Yanase
Mã hàng : BTOPA4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhám xếp nhật bản BTOPA3 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA3 Yanase
Mã hàng : BTOPA3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thanh đánh bóng nhật bản BK Yanase
Thanh đánh bóng nhật bản BK Yanase
Mã hàng : BK Yanase
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt ống nhựa 60mm nhật bản VP-50E Victor
Kìm cắt ống nhựa 60mm nhật bản VP-50E Victor
Mã hàng : VP-50E Victor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt ống nhựa 34mm nhật bản VM-29 Victor
Kéo cắt ống nhựa 34mm nhật bản VM-29  Victor
Mã hàng : VM-29 Victor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cổng keo và bavia nhựa 5
Kìm cắt cổng keo và bavia nhựa 5
Mã hàng : 391BS-125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi cắt ống nhựa VP26 cho VP-50E Victor
Lưỡi cắt ống nhựa VP26 cho  VP-50E Victor
Mã hàng : VP-50E Victor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi cắt ống nhựa 036 cho VM-36E Victor
Lưỡi cắt ống nhựa 036 cho VM-36E Victor
Mã hàng : VM-36E Victor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi cắt ống nhựa 029 cho VM-29 Victor
Lưỡi cắt ống nhựa 029 cho VM-29 Victor
Mã hàng : VM-29
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ khuấy sơn, khuấy bột 88103
Dụng cụ khuấy sơn, khuấy bột 88103
Mã hàng : 88103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ khuấy sơn, khuấy bột 88101
Dụng cụ khuấy sơn, khuấy bột 88101
Mã hàng : 88101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø75mm 33185
Chổi đánh gỉ nhật bản  Ø75mm 33185
Mã hàng : 33185
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø50mm 33183
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø50mm 33183
Mã hàng : 33183
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø25mm 33172
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø25mm 33172
Mã hàng : 33172
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø15mm 33170
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø15mm 33170
Mã hàng : 33170
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø75mm 33157
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø75mm 33157
Mã hàng : 33157
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø50mm 33156
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø50mm 33156
Mã hàng : 33156
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê thay đá cho dụng cụ cầm tay 12×14mm 30071
Cờ lê thay đá cho dụng cụ cầm tay  12×14mm 30071
Mã hàng : 12×14mm 30071
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chén đánh gỉ sợi inox 29168
Chén đánh gỉ sợi inox 29168
Mã hàng : 29168
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chén đánh gỉ sợi thép 29167
Chén đánh gỉ sợi thép 29167
Mã hàng : 29167
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bản lề tự định tâm 3.2mm 29013
Mũi khoan bản lề tự định tâm 3.2mm 29013
Mã hàng : 3.2mm 29013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bản lề tự định tâm 2.8mm 29012
Mũi khoan bản lề tự định tâm 2.8mm 29012
Mã hàng : 2.8mm 29012
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bản lề tự định tâm 2.4mm 29011
Mũi khoan bản lề tự định tâm 2.4mm 29011
Mã hàng : 29011
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bản lề tự định tâm 1.9mm 29010
Mũi khoan bản lề tự định tâm 1.9mm 29010
Mã hàng : 29010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình côn 27846 Relief cán lục giác
Đá mài hình côn 27846 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27846
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình cây 27845 Relief cán lục giác
Đá mài hình cây 27845 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27845
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình đĩa 27843 Relief cán lục giác
Đá mài hình đĩa 27843 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27843
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình trụ nhật bản 27840 Relief cán lục giác
Đá mài hình trụ nhật bản 27840 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27840
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình côn 27826 Relief cán lục giác
Đá mài hình côn 27826 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27826
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình cây 27825 Relief cán lục giác
Đá mài hình cây 27825 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27825 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình đĩa nhật bản 27823 Relief cán lục giác
Đá mài hình đĩa nhật bản 27823 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27823
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình trụ nhật bản 27820 Relief cán lục giác
Đá mài hình trụ nhật bản 27820 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27820 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoét gỗ 7 lưỡi 26911
Bộ mũi khoét gỗ 7 lưỡi 26911
Mã hàng : 26911
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoét gỗ nhật bản 8 lưỡi, 1 mũi khoan tâm 26908
Bộ mũi khoét gỗ nhật bản 8 lưỡi, 1 mũi khoan tâm 26908
Mã hàng : 26908
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø6.5mm loại ngắn 26852
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø6.5mm loại ngắn 26852
Mã hàng : 26852
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø6.0mm loại ngắn 26851
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø6.0mm loại ngắn 26851
Mã hàng : 26851
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø5.5mm loại ngắn 26850
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø5.5mm loại ngắn 26850
Mã hàng : 26850
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø5.0mm loại ngắn 26849
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø5.0mm loại ngắn 26849
Mã hàng : 26849
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø4.5mm loại ngắn 26847
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø4.5mm loại ngắn 26847
Mã hàng : 26847
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø4.0mm loại ngắn 26846
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø4.0mm loại ngắn 26846
Mã hàng : 26846
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø3.5mm loại ngắn 26845
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø3.5mm loại ngắn 26845
Mã hàng : 26845
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø3.2mm loại ngắn 26844
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø3.2mm loại ngắn 26844
Mã hàng : 26844
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø3mm loại ngắn 26843
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø3mm loại ngắn 26843
Mã hàng : 26843
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø2.5mm loại ngắn 26842
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø2.5mm loại ngắn 26842
Mã hàng : 26842
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø2mm loại ngắn 26840
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø2mm loại ngắn 26840
Mã hàng : 26840
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan thép 10 chi tiết 26835
Bộ mũi khoan thép 10 chi tiết 26835
Mã hàng : 26835
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan đá granit 6 chi tiết 26835 Relief
Bộ mũi khoan đá granit 6 chi tiết 26835 Relief
Mã hàng : 26835 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ bơm nước, bơm chất lỏng bằng dụng cụ cầm tay 23850 Relief
Dụng cụ bơm nước, bơm chất lỏng bằng dụng cụ cầm tay 23850 Relief
Mã hàng : 23850 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ mài mũi khoan 2mm đến 12.5 mm bằng dụng cụ điện cầm tay 23804 Relief
Dụng cụ mài mũi khoan 2mm đến 12.5 mm bằng dụng cụ điện cầm tay 23804 Relief
Mã hàng : 23804 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ bắt vít góc nhật bản 13631 Relief
Dụng cụ bắt vít góc nhật bản 13631 Relief
Mã hàng : 13631 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 20MM
Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 20MM
Mã hàng : 3 KM 20MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 18MM
Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 18MM
Mã hàng : 3 KM 18MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 16MM
Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 16MM
Mã hàng : KM 14MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 14MM
Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 14MM
Mã hàng : KM 14MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 12MM
Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 12MM
Mã hàng : KM 12MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 10MM
Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 10MM
Mã hàng : KM 10MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 8MM
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 8MM
Mã hàng : NP 8MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 6MM
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 6MM
Mã hàng : NP 6MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 4MM
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 4MM
Mã hàng : NP 4MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 20MM
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 20MM
Mã hàng : NP 20MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 18MM
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 18MM
Mã hàng : NP 18MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ Onishi 3 NP 16MM
Mũi khoan gỗ Onishi 3 NP 16MM
Mã hàng : NP 16MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 14MM
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 14MM
Mã hàng : NP 14MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 12MM
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 12MM
Mã hàng : NP 12MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 10MM
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 10MM
Mã hàng : NP 10MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 8MM
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 8MM
Mã hàng : NB 8MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 6MM
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 6MM
Mã hàng : NB 6MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 4MM
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 4MM
Mã hàng : NB 4MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 20MM
 Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 20MM
Mã hàng : 20MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 18MM
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 18MM
Mã hàng : NB 18MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 16MM
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 16MM
Mã hàng : NB 16MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 14MM
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 14MM
Mã hàng : NB 14MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 12MM
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 12MM
Mã hàng : NB 12MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 10MM
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 10MM
Mã hàng : NB 10MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS25.0×250
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS25.0×250
Mã hàng : SDS25.0×250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS24.0×250
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS24.0×250
Mã hàng : SDS24.0×250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS22.5×250
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS22.5×250
Mã hàng : SDS22.5×250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS22.0×250
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS22.0×250
Mã hàng : SDS22.0×250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS21.5×250
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS21.5×250
Mã hàng : SDS21.5×250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS20.0×200
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS20.0×200
Mã hàng : SDS20.0×200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS19.0×200
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS19.0×200
Mã hàng : SDS19.0×200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS18.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS18.0×160
Mã hàng : SDS18.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS17.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS17.5×160
Mã hàng : SDS17.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS17.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS17.0×160
Mã hàng : SDS17.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS16.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS16.5×160
Mã hàng : SDS16.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS16.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS16.0×160
Mã hàng : SDS16.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS15.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS15.0×160
Mã hàng : SDS15.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS14.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS14.5×160
Mã hàng : SDS14.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS14.3×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS14.3×160
Mã hàng : SDS14.3×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS14.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS14.0×160
Mã hàng : SDS14.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS13.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS13.5×160
Mã hàng : SDS13.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS13.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS13.0×160
Mã hàng : SDS13.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS12.7×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS12.7×160
Mã hàng : SDS12.7×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS12.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS12.5×160
Mã hàng : SDS12.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS12.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS12.0×160
Mã hàng : SDS12.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS11.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS11.5×160
Mã hàng : SDS11.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS11.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS11.0×160
Mã hàng : SDS11.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS10.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS10.5×160
Mã hàng : SDS10.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS10.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS10.0×160
Mã hàng : SDS10.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS9.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS9.5×160
Mã hàng : SDS9.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS9.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS9.0×160
Mã hàng : SDS9.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS8.7×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS8.7×160
Mã hàng : SDS8.7×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS8.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS8.5×160
Mã hàng : SDS8.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS8.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS8.0×160
Mã hàng : SDS8.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS7.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS7.5×160
Mã hàng : SDS7.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS7.2×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS7.2×160
Mã hàng : SDS7.2×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS7.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS7.0×160
Mã hàng : SDS7.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS6.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS6.5×160
Mã hàng : SDS6.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS6.4×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS6.4×160
Mã hàng : SDS6.4×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS6.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS6.0×160
Mã hàng : SDS6.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.5×160
Mã hàng : SDS5.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.4×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.4×160
Mã hàng : SDS5.4×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.3×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.3×160
Mã hàng : SDS5.3×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.0×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.0×160
Mã hàng : SDS5.0×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.8×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.8×160
Mã hàng : SDS4.8×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.5×160
Mã hàng : SDS4.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.3×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.3×160
Mã hàng : SDS4.3×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS3.5×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS3.5×160
Mã hàng : SDS3.5×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS3.4×160
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS3.4×160
Mã hàng : SDS3.4×160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS6.5×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS6.5×110
Mã hàng : SDS6.5×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS6.4×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS6.4×110
Mã hàng : SDS6.4×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS6.0×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS6.0×110
Mã hàng : SDS6.0×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.5×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.5×110
Mã hàng : SDS5.5×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.4×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.4×110
Mã hàng : SDS5.4×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀ SDS5.3×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀ SDS5.3×110
Mã hàng : SDS5.3×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.0×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS5.0×110
Mã hàng : SDS5.0×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.8×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.8×110
Mã hàng : SDS4.8×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.5×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.5×110
Mã hàng : SDS4.5×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.3×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.3×110
Mã hàng : SDS4.3×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.0×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS4.0×110
Mã hàng : SDS4.0×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS3.8×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS3.8×110
Mã hàng : SDS3.8×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS3.5×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS3.5×110
Mã hàng : SDS3.5×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS3.4×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS3.4×110
Mã hàng : SDS3.4×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS3.2×110
MŨI KHOAN BÊ TÔNG SDS ĐUÔI GÀI SDS3.2×110
Mã hàng : SDS3.2×110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337