Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thiết bị hãng OLFA Nhật Bản


Dao cắt kỹ thuật tự động khóa gia cố sợi thủy tinh Olfa XA-1
Dao cắt kỹ thuật tự động khóa gia cố sợi thủy tinh Olfa XA-1
Mã hàng : XA-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật cơ chế trượt Olfa SL-1
Dao cắt kỹ thuật cơ chế trượt Olfa SL-1
Mã hàng : SL-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao hình thang 17.5mm Olfa SKB-2
Lưỡi dao hình thang 17.5mm Olfa SKB-2
Mã hàng : SKB-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật tự thu hồi Olfa SK-4
Dao cắt kỹ thuật tự thu hồi Olfa SK-4
Mã hàng : SK-4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao trổ bằng thép không gỉ Olfa SAC-1
Dao trổ bằng thép không gỉ Olfa SAC-1
Mã hàng : SAC-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao trổ bẻ được Olfa SAB-10B
Lưỡi dao trổ bẻ được Olfa SAB-10B
Mã hàng : SAB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt lưỡi tròn 45mm RTY-2/C Olfa
Dao cắt lưỡi tròn 45mm RTY-2/C Olfa
Mã hàng : RTY-2/C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt tròn 45mm tungsten Olfa RB45H
Lưỡi dao cắt tròn 45mm tungsten Olfa RB45H
Mã hàng : RB45H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt tròn 45mm tungsten Olfa RB45
Lưỡi dao cắt tròn 45mm tungsten Olfa RB45
Mã hàng : RB45
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt nhựa và formica Olfa PC-S
Dao cắt nhựa và formica Olfa PC-S
Mã hàng : PC-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt nhựa và formica Olfa PC-L
Dao cắt nhựa và formica Olfa PC-L
Mã hàng : PC-L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao tungsten cắt nhựa và formica Olfa PB-800
Lưỡi dao tungsten cắt nhựa và formica Olfa PB-800
Mã hàng : PB-800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao tungsten cắt nhựa và formica Olfa PB-450
Lưỡi dao tungsten cắt nhựa và formica Olfa PB-450
Mã hàng : PB-450
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt 12.5 Olfa MTB-10B
Lưỡi dao cắt 12.5 Olfa MTB-10B
Mã hàng : MTB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật Olfa MT-1
Dao cắt kỹ thuật Olfa MT-1
Mã hàng : MT-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt màu đen 18mm Olfa LBB-10B
Lưỡi dao cắt màu đen 18mm Olfa LBB-10B
Mã hàng : LBB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt màu bạc 18mm Olfa LB-10B
Lưỡi dao cắt màu bạc 18mm Olfa LB-10B
Mã hàng : LB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật Olfa L5-AL cắt nặng
Dao cắt kỹ thuật Olfa L5-AL cắt nặng
Mã hàng : L5-AL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật Olfa L-5
Dao cắt kỹ thuật Olfa L-5
Mã hàng : L-5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật Olfa L-1 khóa bánh cóc L-1
Dao cắt kỹ thuật Olfa L-1 khóa bánh cóc L-1
Mã hàng : L-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao đa năng 11mm KB Olfa
Lưỡi dao đa năng 11mm KB Olfa
Mã hàng : KB Olfa
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao bạc 25mm Olfa HB-5B
Lưỡi dao bạc 25mm Olfa HB-5B
Mã hàng : HB-5B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật khóa bánh cóc Olfa H-1
Dao cắt kỹ thuật khóa bánh cóc Olfa H-1
Mã hàng : Olfa H-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao trổ kỹ thuật Olfa AK-1
Dao trổ kỹ thuật Olfa AK-1
Mã hàng : AK-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt màu đen 9mm Olfa ABB-10B hộp 10 lưỡi ABB-10B
Lưỡi dao cắt màu đen 9mm Olfa ABB-10B hộp 10 lưỡi ABB-10B
Mã hàng : ABB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi dao cắt màu bạc 9mm Olfa AB-10B
Lưỡi dao cắt màu bạc 9mm Olfa AB-10B
Mã hàng : AB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật Olfa A-1 khóa tự động
Dao cắt kỹ thuật Olfa A-1 khóa tự động
Mã hàng : A-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao cắt kỹ thuật Olfa 300 khóa bánh cóc
Dao cắt kỹ thuật Olfa 300 khóa bánh cóc
Mã hàng : 300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác