Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương hiệu Alfra của đức

» Dao phay ngón thương hiệu Alfra/Ultra


Mũi khoan mối hàn điểm đường kính 8 mm – loại dài vật liệu HSS 10008
Mũi khoan mối hàn điểm đường kính 8 mm – loại dài vật liệu HSS 10008
Mã hàng : Model:10008
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan mối hàn điểm đường kính 10 mm – loại dài vật liệu HSS 10018
Mũi khoan mối hàn điểm đường kính 10 mm – loại dài vật liệu HSS 10018
Mã hàng : Model:10018
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan mối hàn điểm đường kính 8 mm – loại ngắn vật liệu HSS-Co 10016
Mũi khoan mối hàn điểm đường kính 8 mm – loại ngắn vật liệu HSS-Co 10016
Mã hàng : Model:10016
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao phay ngón HSS 4 me HE12004
Dao phay ngón HSS 4 me HE12004
Mã hàng : Model:HE12004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao phay ngón HSS 4 me HE10004
Dao phay ngón HSS 4 me HE10004
Mã hàng : Model:HE10004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao phay ngón HSS 4 me HE08004
Dao phay ngón HSS 4 me HE08004
Mã hàng : Model:HE08004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao phay ngón HSS 4 me HE06004
Dao phay ngón HSS 4 me HE06004
Mã hàng : Model:HE06004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao phay ngón HSS 4 me HE05004
Dao phay ngón HSS 4 me HE05004
Mã hàng : Model:HE05004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao phay ngón HSS 4 me HE04004
Dao phay ngón HSS 4 me HE04004
Mã hàng : Model:HE04004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dao phay ngón HSS 4 me HE03004
Dao phay ngón HSS 4 me HE03004
Mã hàng : Model:HE03004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác