Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương hiệu hãng Tusubosan Nhật Bản


Bộ giũa tròn chính xác 5 cái MA00553T Tsubosan
Bộ giũa tròn chính xác 5 cái MA00553T Tsubosan
Mã hàng : Model:MA00553T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa mo chính xác 5 cái HA00553T Tsubosan
Bộ giũa mo chính xác 5 cái HA00553T Tsubosan
Mã hàng : Model:HA00553T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa dẹt chính xác 5 cái HI00553T Tsubosan
Bộ giũa dẹt chính xác 5 cái HI00553T Tsubosan
Mã hàng : Model:HI00553T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa chính xác 5 cái ST00553T Tsubosan
Bộ giũa chính xác 5 cái ST00553T Tsubosan
Mã hàng : Model: ST00553T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa mo chính xác 5 cái HA00556T Tsubosan
Bộ giũa mo chính xác 5 cái HA00556T Tsubosan
Mã hàng : Model:HA00556T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa 10 chi tiết SET-KT10 Tsubosan
Bộ giũa 10 chi tiết SET-KT10 Tsubosan
Mã hàng : Model: SET-KT10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa tròn thô 5 cái MA01001 Tsubosan
Bộ giũa tròn thô 5 cái MA01001 Tsubosan
Mã hàng : Model:MA01001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa dẹt mịn 5 cái HI01003 Tsubosan
Bộ giũa dẹt mịn 5 cái HI01003 Tsubosan
Mã hàng : Model:HI01003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa tròn 8 cái MA00802 Tsubosan
Bộ giũa tròn 8 cái MA00802 Tsubosan
Mã hàng : Model:MA00802
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa mo 8 cái HA00802 Tsubosan
Bộ giũa mo 8 cái HA00802 Tsubosan
Mã hàng : Model:HA00802
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa tam giác 5 cái SA00502 Tsubosan
Bộ giũa tam giác 5 cái SA00502 Tsubosan
Mã hàng : Model:SA00502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa vuông 5 cái KA00502 Tsubosan
Bộ giũa vuông 5 cái KA00502 Tsubosan
Mã hàng : Model:KA00502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa mo 5 cái HA00502 Tsubosan
Bộ giũa mo 5 cái HA00502 Tsubosan
Mã hàng : Model:HA00502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa dẹt 5 cái HI00502 Tsubosan
Bộ giũa dẹt 5 cái HI00502 Tsubosan
Mã hàng : Model:HI00502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa khuôn 8 cái ST00802 Tsubosan
Bộ giũa khuôn 8 cái ST00802 Tsubosan
Mã hàng : Model:ST00802
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa khuôn 8 cái ST00802 Tsubosan
Bộ giũa khuôn 8 cái ST00802 Tsubosan
Mã hàng : Model:ST00802
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa khuôn 5 cái ST00502 Tsubosan
Bộ giũa khuôn 5 cái ST00502 Tsubosan
Mã hàng : Model:ST00502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giũa 2 tay 200mm (8
Giũa 2 tay 200mm (8
Mã hàng : Model:KA200WH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giũa 2 tay 150mm
Giũa 2 tay 150mm
Mã hàng : Model:KA150WH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giũa thép 3 cây 100mm (4
Bộ giũa thép 3 cây 100mm (4
Mã hàng : Model:ST10002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giũa inox tròn 250mm (10
Giũa inox tròn 250mm (10
Mã hàng : Model:MA25005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giũa inox tròn 200mm (8
Giũa inox tròn 200mm (8
Mã hàng : Model:MA20005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giũa inox tròn 150mm (6
Giũa inox tròn 150mm (6
Mã hàng : Model:MA15005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giũa tròn 250mm (10
Giũa tròn 250mm (10
Mã hàng : Model:MA25002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giũa tròn 200mm (8
Giũa tròn 200mm (8
Mã hàng : Model:MA20002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giũa tròn 150mm
Giũa tròn 150mm
Mã hàng : Model:MA15002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
giũa mở 250 mm 10'' HA25002 Tsubosan
giũa mở 250 mm 10'' HA25002 Tsubosan
Mã hàng : Model:HA25002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giũa mo 200mm 8'' HA20002 Tsubosan
Giũa mo 200mm 8'' HA20002 Tsubosan
Mã hàng : Model:HA20002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giũa mo 150mm
Giũa mo 150mm
Mã hàng : Model:HA15002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giũa dẹt 250mm
Giũa dẹt 250mm
Mã hàng : Model:HI25002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giũa dẹt 200mm (8") HI20002 Tsubosan
Giũa dẹt 200mm (8
Mã hàng : Model:HI20002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giũa dẹt 150mm (6
Giũa dẹt 150mm (6
Mã hàng : Model:HI15002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác