Địa chỉ: đường 455

Hotline : 0937120647

Sản phẩm » Ngũ Kim Việt Nam » Thương Hiệu Niigata Seki của nhật bản


Đồng hồ đo độ dày thành ống
Đồng hồ đo độ dày thành ống
Mã hàng : Model: AO,BO
Giá : Liên hệ 0937120647
Thước đo mặt phẳng kiểu I-BEAM
Thước đo mặt phẳng kiểu I-BEAM
Mã hàng : Model: I-BEAM
Giá : Liên hệ 0937120647
Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm trục
Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm trục
Mã hàng : Model:Niigata(SK)
Giá : Liên hệ 0937120647
Pin gauge/Trục chuẩn
Pin gauge/Trục chuẩn
Mã hàng : Model:SK)
Giá : Liên hệ 0937120647
Dưỡng hiệu chỉnh dụng cụ đo lỗ/Ring gauge, Master gauge
Dưỡng hiệu chỉnh dụng cụ đo lỗ/Ring gauge, Master gauge
Mã hàng : Model: Master gauge
Giá : Liên hệ 0937120647
Miếng chêm/feeler gauge
Miếng chêm/feeler gauge
Mã hàng : Model:feeler gauge
Giá : Liên hệ 0937120647
Bơm nước mini RDP-01 Niigata
Bơm nước mini RDP-01 Niigata
Mã hàng : Model:RDP-01
Giá : Liên hệ 0937120647
Dụng cụ sét zezo trục z DTP-50M
Dụng cụ sét zezo trục z DTP-50M
Mã hàng : Model:DTP-50M
Giá : Liên hệ 0937120647
Dụng cụ sét zezo trục X, Y SR-10 Niigata
Dụng cụ sét zezo trục  X, Y SR-10 Niigata
Mã hàng : Model: SR-10
Giá : Liên hệ 0937120647
Thước lăn đường 1km RM-3MW Niigata
Thước lăn đường 1km RM-3MW Niigata
Mã hàng : Model:RM-3MW
Giá : Liên hệ 0937120647
Thước lăn đường 10km RM-4 Niigata
Thước lăn đường 10km RM-4 Niigata
Mã hàng : Model:RM-4
Giá : Liên hệ 0937120647
Kính lúp đội đầu 4 tròng HMG-4L Niigata
Kính lúp đội đầu 4 tròng HMG-4L Niigata
Mã hàng : Model:HMG-4L
Giá : Liên hệ 0937120647
Kính lúp để bàn No.1650 Niigata
Kính lúp để bàn No.1650 Niigata
Mã hàng : Model:No.1650
Giá : Liên hệ 0937120647
Kính lúp cầm tay có đèn LED LFL-15 Niigata
Kính lúp cầm tay có đèn LED LFL-15 Niigata
Mã hàng : Model:LFL-15
Giá : Liên hệ 0937120647
Kính lúp bỏ túi No.7070 Niigata
Kính lúp bỏ túi No.7070 Niigata
Mã hàng : Model: No.7070
Giá : Liên hệ 0937120647
Kính lúp cầm tay 90mm cán nhựa No.7515 Niigata
Kính lúp cầm tay 90mm cán nhựa  No.7515 Niigata
Mã hàng : Model:No.7515
Giá : Liên hệ 0937120647
Kính lúp cầm tay 75mm cán nhựa No.7507 Niigata
Kính lúp cầm tay 75mm cán nhựa No.7507 Niigata
Mã hàng : Model:No.7507
Giá : Liên hệ 0937120647
Nhíp đa năng hiển thị số 20cm GCC-200 Niigata
Nhíp đa năng hiển thị số 20cm GCC-200 Niigata
Mã hàng : Model:GCC-200
Giá : Liên hệ 0937120647
Nhíp bầu ngoài 20cm OC-200 Niigata
Nhíp bầu ngoài  20cm OC-200 Niigata
Mã hàng : Model:OC-200
Giá : Liên hệ 0937120647
Nhíp đo lỗ trong 20cm IC-200 Niigata
Nhíp đo lỗ trong 20cm IC-200 Niigata
Mã hàng : Model:IC-200
Giá : Liên hệ 0937120647
Nhíp đo lỗ trong 15cm IC-150 Niigata
Nhíp đo lỗ trong 15cm IC-150 Niigata
Mã hàng : Model: IC-150
Giá : Liên hệ 0937120647
Nhíp đo lỗ trong lò xo 20cm SI-200 Niigata
Nhíp đo lỗ trong  lò xo 20cm SI-200 Niigata
Mã hàng : Model: SI-200
Giá : Liên hệ 0937120647
Nhíp đo lỗ trong lò xo 15cm SI-150 Niigata
Nhíp đo lỗ trong  lò xo 15cm SI-150 Niigata
Mã hàng : Model:SI-150
Giá : Liên hệ 0937120647
Compa lấy dấu hợp kim 15cm TFD-150 Niigata
Compa lấy dấu hợp kim 15cm TFD-150 Niigata
Mã hàng : Mode :TFD-150
Giá : Liên hệ 0937120647
Compa lấy dấu 20cm SD-200 Niigata
Compa lấy dấu 20cm SD-200 Niigata
Mã hàng : Model:SD-200
Giá : Liên hệ 0937120647
Compa lấy dấu 15cm SD-150 Niigat
Compa lấy dấu 15cm SD-150 Niigat
Mã hàng : Model:NF61003SD-150
Giá : Liên hệ 0937120647
Bộ dụng cụ lấy dấu 3 món CTS-3 Niigata
Bộ dụng cụ lấy dấu 3 món  CTS-3 Niigata
Mã hàng : Model:CTS-3
Giá : Liên hệ 0937120647
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Mã hàng : Model: SC-P
Giá : Liên hệ 0937120647
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Mã hàng : Model: SC-P
Giá : Liên hệ 0937120647
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Mã hàng : Model: SC-P
Giá : Liên hệ 0937120647

Đối tác