Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương Hiệu Niigata Seki của nhật bản

» Dụng cụ lấy dấu


Nhíp đa năng hiển thị số 20cm GCC-200 Niigata
Nhíp đa năng hiển thị số 20cm GCC-200 Niigata
Mã hàng : Model:GCC-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp bầu ngoài 20cm OC-200 Niigata
Nhíp bầu ngoài  20cm OC-200 Niigata
Mã hàng : Model:OC-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp đo lỗ trong 20cm IC-200 Niigata
Nhíp đo lỗ trong 20cm IC-200 Niigata
Mã hàng : Model:IC-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp đo lỗ trong lò xo 20cm SI-200 Niigata
Nhíp đo lỗ trong  lò xo 20cm SI-200 Niigata
Mã hàng : Model: SI-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhíp đo lỗ trong lò xo 15cm SI-150 Niigata
Nhíp đo lỗ trong  lò xo 15cm SI-150 Niigata
Mã hàng : Model:SI-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Compa lấy dấu hợp kim 15cm TFD-150 Niigata
Compa lấy dấu hợp kim 15cm TFD-150 Niigata
Mã hàng : Mode :TFD-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Compa lấy dấu 15cm SD-150 Niigat
Compa lấy dấu 15cm SD-150 Niigat
Mã hàng : Model:NF61003SD-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dụng cụ lấy dấu 3 món CTS-3 Niigata
Bộ dụng cụ lấy dấu 3 món  CTS-3 Niigata
Mã hàng : Model:CTS-3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Mã hàng : Model: SC-P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Mã hàng : Model: SC-P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cây vạch dấu 2 đầu N Niigata
Cây vạch dấu 2 đầu N Niigata
Mã hàng : Model:N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cây vạch dấu 2 đầu K Niigata
Cây vạch dấu 2 đầu K Niigata
Mã hàng : Model:k
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đục lây dấu đầu hợp kim Ø15 TCP-L Niigata
Đục lây dấu đầu hợp kim Ø15 TCP-L Niigata
Mã hàng : Model:TCP-L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đục lây dấu đầu hợp kim Ø10mm TCP-M Niigata
Đục lây dấu đầu hợp kim Ø10mm TCP-M Niigata
Mã hàng : Model: TCP-M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đục lấy dấu tự động đầu hợp kim AP-M Niigata
Đục lấy dấu tự động đầu hợp kim AP-M Niigata
Mã hàng : Model:AP-M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác