Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương Hiệu Niigata Seki của nhật bản

» Thước đo khe hở


Thước đo khe hở hình nón 4~15mm TPG-710C Niigata
Thước đo khe hở hình nón 4~15mm TPG-710C Niigata
Mã hàng : Model:TPG-710C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo khe hở hình nón 4~15mm TPG-710B Niigata
Thước đo khe hở hình nón 4~15mm TPG-710B Niigata
Mã hàng : Model:TPG-710B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo khe hở hình nón 1~6mm TPG-710A Niigata
Thước đo khe hở hình nón 1~6mm TPG-710A Niigata
Mã hàng : Model:TPG-710A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo khe hở đo ngang 0.3~4mm TPG-270B Niigata
Thước đo khe hở đo ngang 0.3~4mm TPG-270B Niigata
Mã hàng : Model:TPG-270B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo khe hở đo ngang 0.3~4mm TPG-270A Niigata
Thước đo khe hở đo ngang 0.3~4mm TPG-270A Niigata
Mã hàng : Model:TPG-270A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo khe hở 1~29mm TPG-267M Niigata
Thước đo khe hở 1~29mm TPG-267M Niigata
Mã hàng : Model:TPG-267M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá kết hợp đo khe hở TPG-700S Niigata
Thước lá kết hợp đo khe hở TPG-700S Niigata
Mã hàng : Model:TPG-700S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo khe hở 30~45mm TPG-700C Niigata
Thước đo khe hở 30~45mm TPG-700C Niigata
Mã hàng : Model:TPG-700C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo khe hở 15~30mm TPG-700B Niigata
Thước đo khe hở 15~30mm TPG-700B Niigata
Mã hàng : Model:TPG-700B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo khe hở 1~5mm vạch Kaidan TPG-700AKD Niigata
Thước đo khe hở 1~5mm vạch Kaidan TPG-700AKD Niigata
Mã hàng : Model:TPG-700AKD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo khe hở 1~15mm TPG-700A Niigata
Thước đo khe hở 1~15mm TPG-700A Niigata
Mã hàng : Model:TPG-700A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước căn lá 0.03~1.00mm 25 lá, dài 150mm
Thước căn lá 0.03~1.00mm 25 lá, dài 150mm
Mã hàng : Model: CS-65M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thước căn lá 0.03-1.00mm 19 lá 100MY Niigata
Bộ thước căn lá 0.03-1.00mm 19 lá 100MY Niigata
Mã hàng : Model:100MY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thước căn lá 0.01-0.10mm 10 lá 100MK Niigata
Bộ thước căn lá 0.01-0.10mm 10 lá 100MK Niigata
Mã hàng : Model:100MK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thước căn lá 0.03-0.40mm 10 lá 100MR Niigata
Bộ thước căn lá 0.03-0.40mm 10 lá 100MR Niigata
Mã hàng : Model:100MR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thước căn lá 0.04-0.3mm 9 lá 172ME Niigata
Bộ thước căn lá 0.04-0.3mm 9 lá 172ME Niigata
Mã hàng : Model:172ME
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thước căn lá 0.03-0.2mm 9 lá 172MA Niigata
Bộ thước căn lá 0.03-0.2mm 9 lá 172MA Niigata
Mã hàng : Model:172MA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác