Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương Hiệu Niigata Seki của nhật bản

» Thước lá - thước thợ may - thước cuộn


Thước thợ may 2m Niigata
Thước thợ may 2m Niigata
Mã hàng : Model:PM-1320KD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá inox vạch kaidan, catch up 30cm Niigata
Thước lá inox vạch kaidan, catch up 30cm Niigata
Mã hàng : Model:CU-30KD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá inox vạch kaidan, catch up 15cm Niigata
Thước lá inox vạch kaidan, catch up 15cm Niigata
Mã hàng : Model:CU-15KD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá inox mạ nhũ bạc 15cm SVC-15KD Niigata
Thước lá inox mạ nhũ bạc 15cm SVC-15KD Niigata
Mã hàng : Model:SVC-15KD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá inox vạch kaidan 2m ST-2000KD Niigata
Thước lá inox vạch kaidan 2m ST-2000KD Niigata
Mã hàng : Model ST-2000KD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá inox vạch kaidan 1.5m ST-1500KD Niigata
Thước lá inox vạch kaidan 1.5m ST-1500KD Niigata
Mã hàng : Model:ST-1500KD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá inox vạch kaidan 1m ST-1000KD Niigata
Thước lá inox vạch kaidan 1m ST-1000KD Niigata
Mã hàng : Model:ST-1000KD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá inox vạch kaidan 600m ST-600KD Niigata
Thước lá inox vạch kaidan 600m ST-600KD Niigata
Mã hàng : Model:ST-600KD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá inox vạch kaidan 300m ST-300KD Niigata
Thước lá inox vạch kaidan 300m ST-300KD Niigata
Mã hàng : Model:ST-300KD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 1m SV-1000KD Niigata
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 1m SV-1000KD Niigata
Mã hàng : Model:SV-1000KD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 600mm SV-600KD Niigata
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 600mm SV-600KD Niigata
Mã hàng : Model:SV-600KD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 300mm SV-300KD Niigata
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 300mm SV-300KD Niigata
Mã hàng : Model:SV-300KD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 150mm SV-150KD Niigata
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 150mm SV-150KD Niigata
Mã hàng : Model SV-150KD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác