Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương hiệu Victor Nhật Bản

» Dụng cụ cắt ống nhựa Hiệu Victor


Kìm cắt ống nhựa 60mm nhật bản VP-50E Victor
Kìm cắt ống nhựa 60mm nhật bản VP-50E Victor
Mã hàng : VP-50E Victor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kéo cắt ống nhựa 34mm nhật bản VM-29 Victor
Kéo cắt ống nhựa 34mm nhật bản VM-29  Victor
Mã hàng : VM-29 Victor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm cắt cổng keo và bavia nhựa 5
Kìm cắt cổng keo và bavia nhựa 5
Mã hàng : 391BS-125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi cắt ống nhựa VP26 cho VP-50E Victor
Lưỡi cắt ống nhựa VP26 cho  VP-50E Victor
Mã hàng : VP-50E Victor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi cắt ống nhựa 036 cho VM-36E Victor
Lưỡi cắt ống nhựa 036 cho VM-36E Victor
Mã hàng : VM-36E Victor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưỡi cắt ống nhựa 029 cho VM-29 Victor
Lưỡi cắt ống nhựa 029 cho VM-29 Victor
Mã hàng : VM-29
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác