Địa chỉ: đường 455

Hotline : 0937120647

Sản phẩm » Ngũ Kim Việt Nam » Thương hiệu yamawa nhật bản


Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE016Q
Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE016Q
Mã hàng : Model: VPE016Q
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE012Q
Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE012Q
Mã hàng : Model: VPE012Q
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE010Q
Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE010Q
Mã hàng : Model: VPE010Q
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE8.0Q
Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE8.0Q
Mã hàng : Model: VPE8.0Q
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE6.0Q
Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE6.0Q
Mã hàng : Model: VPE6.0Q
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE4.0Q
Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE4.0Q
Mã hàng : Model: VPE4.0Q
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE3.0Q
Mũi khoan tâm chamfer 90° yamawa VPE3.0Q
Mã hàng : Model: VPE3.0Q
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn thấp yamawa CY4.0Q
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn thấp yamawa CY4.0Q
Mã hàng : Model: CY4.0Q
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn thấp yamawa CY3.0Q
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn thấp yamawa CY3.0Q
Mã hàng : Model: CY3.0Q
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn thấp yamawa CY2.5Q
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn thấp yamawa CY2.5Q
Mã hàng : Model: CY2.5Q
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn thấp yamawa CY2.0Q
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn thấp yamawa CY2.0Q
Mã hàng : Model: CY2.0Q
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn thấp yamawa CY1.5Q
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn thấp yamawa CY1.5Q
Mã hàng : Model: CY1.5Q
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn thấp yamawa CY1.0Q
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn thấp yamawa CY1.0Q
Mã hàng : Model: CY1.0Q
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY5.0Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY5.0Z
Mã hàng : Model: CY5.0Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY4.0Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY4.0Z
Mã hàng : Model: CY4.0Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY3.0Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY3.0Z
Mã hàng : Model: CY3.0Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY2.5Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY2.5Z
Mã hàng : Model: CY2.5Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY2.0Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY2.0Z
Mã hàng : Model: CY2.0Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY1.5Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY1.5Z
Mã hàng : Model: CY1.5Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY1.0Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY1.0Z
Mã hàng : Model: CY1.0Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY0.5Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY0.5Z
Mã hàng : Model: CY0.5Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY4.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY4.0
Mã hàng : Model: CY4.0
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY3.0-8
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY3.0-8
Mã hàng : Model: CY3.0-8
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY2.5
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY2.5
Mã hàng : Model: CY2.5
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY2.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY2.0
Mã hàng : Model: CY2.0
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY1.5
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY1.5
Mã hàng : Model: CY1.5
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY1.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY1.0
Mã hàng : Model: CY1.0
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY0.5
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY0.5
Mã hàng : Model: CY0.5
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE4.0
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE4.0
Mã hàng : Model: VCE4.0
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE3.0
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE3.0
Mã hàng : Model: VCE3.0
Giá : Liên hệ 0937120647

Đối tác