Địa chỉ: đường 455

Hotline : 0937120647

Sản phẩm » Ngũ Kim Việt Nam » Thương hiệu yamawa nhật bản » Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa


Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE5.0-12
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE5.0-12
Mã hàng : Model: CE5.0-12
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE4.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE4.0
Mã hàng : Model: CE4.0
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE3.0-8
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE3.0-8
Mã hàng : Model: CE3.0-8
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE3.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE3.0
Mã hàng : Model: CE3.0
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE2.5
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE2.5
Mã hàng : Model: CE2.5
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE2.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE2.0
Mã hàng : Model: CE2.0
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE1.5
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE1.5
Mã hàng : Model: CE1.5
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE1.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE1.0
Mã hàng : Model: CE1.0
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE0.5
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao yamawa CE0.5
Mã hàng : Model: CE0.5
Giá : Liên hệ 0937120647

    Đối tác