Địa chỉ: đường 455

Hotline : 0937120647

Sản phẩm » Ngũ Kim Việt Nam » Thương hiệu yamawa nhật bản » Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa


Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY4.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY4.0
Mã hàng : Model: CY4.0
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY3.0-8
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY3.0-8
Mã hàng : Model: CY3.0-8
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY2.5
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY2.5
Mã hàng : Model: CY2.5
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY2.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY2.0
Mã hàng : Model: CY2.0
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY1.5
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY1.5
Mã hàng : Model: CY1.5
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY1.0
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY1.0
Mã hàng : Model: CY1.0
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY0.5
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp yamawa CY0.5
Mã hàng : Model: CY0.5
Giá : Liên hệ 0937120647

    Đối tác