Địa chỉ: đường 455

Hotline : 0937120647

Sản phẩm » Ngũ Kim Việt Nam » Thương hiệu yamawa nhật bản » Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa


Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY5.0Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY5.0Z
Mã hàng : Model: CY5.0Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY4.0Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY4.0Z
Mã hàng : Model: CY4.0Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY3.0Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY3.0Z
Mã hàng : Model: CY3.0Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY2.5Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY2.5Z
Mã hàng : Model: CY2.5Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY2.0Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY2.0Z
Mã hàng : Model: CY2.0Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY1.5Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY1.5Z
Mã hàng : Model: CY1.5Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY1.0Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY1.0Z
Mã hàng : Model: CY1.0Z
Giá : Liên hệ 0937120647
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY0.5Z
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao yamawa CY0.5Z
Mã hàng : Model: CY0.5Z
Giá : Liên hệ 0937120647

    Đối tác