Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương hiệu yamawa nhật bản

» Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa


Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE4.0
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE4.0
Mã hàng : Model: VCE4.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE3.0
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE3.0
Mã hàng : Model: VCE3.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE2.5
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE2.5
Mã hàng : Model: VCE2.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE2.0
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE2.0
Mã hàng : Model: VCE2.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE1.5
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE1.5
Mã hàng : Model: VCE1.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE1.0
Mũi khoan tâm TiN 60° yamawa VCE1.0
Mã hàng : Model: VCE1.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác