Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương hiệu yamawa nhật bản

» Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa


Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUPP2.0E
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUPP2.0E
Mã hàng : Model: SUPP2.0E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUPP3.0G
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUPP3.0G
Mã hàng : Model: SUPP3.0G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUPQ4.0I
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUPQ4.0I
Mã hàng : Model: SUPQ4.0I
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUPQ5.0K
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUPQ5.0K
Mã hàng : Model: SUPQ5.0K
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUPQ6.0M
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUPQ6.0M
Mã hàng : Model: SUPQ6.0M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUMQ8.0N
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUMQ8.0N
Mã hàng : Model: SUMQ8.0N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUMQ010O
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUMQ010O
Mã hàng : Model: SUMQ010O
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUMQ012P
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUMQ012P
Mã hàng : Model: SUMQ012P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUMQ016Q
Mũi taro rảnh xoắn chuyên chạy Inox yamawa SUMQ016Q
Mã hàng : Model: SUMQ016Q
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác