Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị bơm mỡ

» Thiết bị bơm màng hãng Raasm

» Thiết bị bơm màng hãng Raasm


Bơm màng series Raasm 1000-PB
Bơm màng series Raasm 1000-PB
Mã hàng : 1000-PB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm màng series Raasm 120-AB
Bơm màng series Raasm 120-AB
Mã hàng : 120-AB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm màng 70 lít/phút Raasm 33/2011NHHV2
Bơm màng 70 lít/phút Raasm 33/2011NHHV2
Mã hàng : 33/2011NHHV2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm màng 70 lít/phút Raasm 33500
Bơm màng 70 lít/phút Raasm 33500
Mã hàng : 33500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm màng 70 lít/phút Raasm 33505
Bơm màng 70 lít/phút Raasm 33505
Mã hàng : 33505
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm màng 170 lít/phút Raasm 33/2611NHHV2
Bơm màng 170 lít/phút Raasm 33/2611NHHV2
Mã hàng : 33/2611NHHV2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm màng 200 lít/phút Raasm 33/3011NHHV2
Bơm màng 200 lít/phút Raasm 33/3011NHHV2
Mã hàng : 33/3011NHHV2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm màng 60 lít/phút Raasm 2B3/16117NH52
Bơm màng 60 lít/phút Raasm 2B3/16117NH52
Mã hàng : 2B3/16117NH52
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm màng 60 lít/phút Raasm 2B8/16117NH52
Bơm màng 60 lít/phút Raasm 2B8/16117NH52
Mã hàng : 2B8/16117NH52
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm màng 60 lít/phút Raasm 2B3/16117TT52
Bơm màng 60 lít/phút Raasm 2B3/16117TT52
Mã hàng : 2B3/16117TT52
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm màng 60 lít/phút Raasm 2B8/16117TT52
Bơm màng 60 lít/phút Raasm 2B8/16117TT52
Mã hàng : 2B8/16117TT52
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm màng 60 lít Raasm 2B3-16117HH5
Thiết bị bơm màng 60 lít Raasm 2B3-16117HH5
Mã hàng : 2B3-16117HH5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác