Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị bơm mỡ

» Thiết bị bơm mỡ hãng HIDI

» Thiết bị bơm mỡ hãng HIDI


Súng bơm mỡ HIDI G3001
Súng bơm mỡ HIDI G3001
Mã hàng : G3001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng bơm mỡ có đồng hồ HIDI NP-010
Súng bơm mỡ có đồng hồ HIDI NP-010
Mã hàng : NP-010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm mỡ bằng tay HIDI HIDI-20G
Bơm mỡ bằng tay HIDI HIDI-20G
Mã hàng : HIDI-20G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm mỡ bằng khí nén HIDI HIDI-65
 Bơm mỡ bằng khí nén HIDI HIDI-65
Mã hàng : HIDI-65G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm mỡ bằng khí nén HIDI HIDI-65GB
 Bơm mỡ bằng khí nén HIDI HIDI-65GB
Mã hàng : HIDI-65GB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm mỡ bằng tay HIDI BMT15701
 Thiết bị bơm mỡ bằng tay HIDI BMT15701
Mã hàng : BMT15701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác