Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết bị bơm mỡ

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị bơm mỡ

» Trụ bơm hóa chất công nghiệp hãng Raasm


Trụ bơm hóa chất tẩy rửa 30 lít/phút Raasm 33360
Trụ bơm hóa chất tẩy rửa 30 lít/phút Raasm 33360
Mã hàng : 33360
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất tẩy rửa 30 lít/phút Raasm 33396
Trụ bơm hóa chất tẩy rửa 30 lít/phút Raasm 33396
Mã hàng : 33396
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 65 lít/phút Raasm 180DV/81
Trụ bơm hóa chất  công nghiệp  65 lít/phút Raasm 180DV/81
Mã hàng : 180DV/81
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 80 lít/phút Raasm 150DV/61
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 80 lít/phút Raasm 150DV/61
Mã hàng : 150DV/61
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 100 lít/phút Raasm 115DV/31
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 100 lít/phút Raasm 115DV/31
Mã hàng : 115DV/31
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 95 lít/phút Raasm 90DV/21
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 95 lít/phút Raasm 90DV/21
Mã hàng : 90DV/21
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 45 lít/phút Raasm 90D/51
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 45 lít/phút Raasm 90D/51
Mã hàng : 90D/51
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 30 lít/phút Raasm 90D/71
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 30 lít/phút Raasm 90D/71
Mã hàng : 90D/71
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 30 lít/phút Raasm 90D/111
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 30 lít/phút Raasm 90D/111
Mã hàng : 90D/111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 45 lít/phút Raasm 115D/91
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 45 lít/phút Raasm 115D/91
Mã hàng : 115D/91
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 30 lít/phút Raasm 115D/121
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 30 lít/phút Raasm 115D/121
Mã hàng : 115D/121
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 30 lít/phút Raasm 115D/181
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 30 lít/phút Raasm 115D/181
Mã hàng : 115D/181
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 42 lít/phút Raasm 94D/61
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 42 lít/phút Raasm 94D/61
Mã hàng : 94D/61
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 42 lít/phút Raasm 95D/61
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 42 lít/phút Raasm 95D/61
Mã hàng : 95D/61
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 42 lít/phút Raasm 120D/91
Trụ bơm hóa chất công nghiệp 42 lít/phút Raasm 120D/91
Mã hàng : 120D/91
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác